Tihanyiovský kaštieľ – Podujatia – Archív

Čarovná moc rastlín
08.10.2007 – 31.12.2007
Výstava je prebratá zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Na výstave sa môžete oboznámiť zo zaujímavými liečivými bylinkami a ich využitím.
Kvíz k výstave (DOC)
Správne odpovede na kvíz (DOC)

Krása lastúr a ulít
01.07.2007 – 30.09.2007
Výstava prevzatá od Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši doplnená aj vlastným trojrozmerným materiálom Stredoslovenského múzea. Výstava prezentuje zaujímavý život mäkkýšov, zloženie ich tela a rozmnožovanie, o spôsob ich pohybu a funkcie slizu, ich ochranu ako ohrozené druhy v prírode.
Kvíz k výstave (DOC)
Správne odpovede na kvíz (DOC)

Potulky v tieni krídel
10.04.2007 – 24.06.2007
Výstava fotografií študenta 3.ročníka Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene Juraja Žiaka.

Kvíz k výstave (DOC)
Správne odpovede na kvíz (DOC)

Zo života vážok
11.12.2006 – 31.03.2007
Prečo som na svete
rád/rada
12.03.2007 – 30.03.2007

Chránené územia
Slovenska – Národné parky
07.11.2008 – 05.01.2009
Výstava je prevzatá zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, predstavuje najväčšie prírod-ného bohatstvo Slovenska – národné parky: Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Muránska planina. Oboznamuje o ich geologickom zložení, flóre, faune o prírodných výtvoroch.
Tvorivé dielne: Macko Uško na cestách po národných parkoch Slovenska, Čo nám prinášajú lesy? Hora vysoká, Objavme jaskyňu!, Vianočné trio, Darčekové krabičky
Kvíz k výstave (DOC)
Vyhodnotenie kvízu (DOC)

Hmyz sveta
04.08.2008 – 31.10.2008
Žiadna iná výstava vám nemôže ukázať toľko živého tropického hmyzu na jednom mieste! Uvidíte veľký hmyz a pavúkovce z celého sveta, stonôžky z pralesov, modlivky zo saván, veľké mnohonôžky, pakobylky a strašilky, listovky, bičovce, zákernice, svrčky, mravce a obrovské šváby ale aj škorpióny z púští a pralesov. Zaujímavosťou sú až 20 cm veľké stonôžky z číny, jedovaté škorpióny z Egypta, a vzácne až 17 cm veľké strašilky. Všetky zvieratá sú bezpečne uzavreté v sklenených teráriách.
Tvorivé dielne: Sever versus juh, Od semienka po kvet, Časti rastlinného tela, Šarkaniáda

Kvíz k výstave (DOC)
Vyhodnotenie kvízu (DOC)

Plazy našej prírody –
potomkovia dinosaurov
05.05.2008 – 31.07.2008
Vlastná výstava Stredosloven-ského múzea, autorka: Mgr. Lenka Sedliaková, výstava živých plazov v spolupráci s chovateľmi. Výstava, predstavuje slovenských zástupcov tejto bohatej živočíšnej skupiny, ako nesmierne krásne a zaujímavé živočíchy hodné našej ochrany a obdivu. Dozviete sa ako bezpečne rozoznávať jedovatú vretenicu, ako plazy v prírode nerušene pozorovať, aj ako sa správne zachovať pri náhodnom stretnutí s hadmi na prechádzke v lese či pri vode.
Tvorivé dielne: Plazy z orechových škrupín, Hadia koža, Plaz alebo dinosaurus? Kožená kapsička na prežitie, Lukostrelci pozor!

Kvíz k výstave (DOC)
Správne odpovede na kvíz (DOC)

Klíma nás spája
01.04.2008 – 31.05.2008
Výstava prevzatá z Centra environmentálnej a etickej výchovy (CEEV) Živica je tematicky venovaná proble-matike klimatických zmien, skleníkového efektu, globálnym ekologickým a environmentálnym súvislostiam. Výstava ponúka nielen množstvo faktov a informácií, ale aj odpovede na najčastejšie otázky a predovšetkým možnosti ich riešenia, ako môže každý z nás prispieť svojim konaním k ochrane životného prostredia, k ochrane klímy. Súčasťou výstavy sú interaktívne pomôcky a hry (veľká plátená mapa sveta, prístrešok domorodcov z dažďového pralesa, klimatický stan, množstvo reálnych a plastických ukážok predmetov každodenného života ľudí z opačného konca zemegule…), ktoré vtiahnu žiakov priamo na výlet po zemeguli či do Amazonského pralesa.
Tvorivé dielne: Klíma nás spája, Utekajte!, Zelený koberec trávy

Kvíz k výstave (DOC)
Správne odpovede na kvíz (DOC)

Mestá okolo sveta alebo
„Keď mestá hovoria
o našom živote“
14.04.2008 – 25.04.2008
Výstava najlepších výtvar-ných prác detí, ktoré sa zapojili prostredníctvom vlastnej školy do novej súťaže Mestá okolo sveta, vyhlásenej spoločnosťou VEOLIA VODA – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.. Táto, v poradí už piata kampaň zameraná na trvalo udržateľný rozvoj je určená deťom od 8 do 11 rokov. V tohtoročnej súťaži prehovorilo prostredníctvom detských prác mesto. Mesto ktoré chce žiť v harmónii s planétou aj s jej obyvateľmi. Chce ľuďom v budúcnosti ponúknuť to najlepšie, ale zároveň chce, aby sa k nemu obyvatelia správali s úctou a starali sa oň.
Tajomstvá našich
chrobákov
08.01.2008 – 24.03.2008

Na 75 fotografiách veľkosti 50*35 cm autor Hubert Poláček prezentuje až 100-násobné zväčšeniny vzácnych chrobá-kov žijúcich na Slovensku. Uvidíte tu zábery letiacich chrústov, druhov žijúcich pod vodou, v pralesoch, paraziticky u iného hmyzu, skryté vývojové štádiá, ale aj farebné parádnice patriace medzi lienky a liskavky. V trojrozmernej časti výstavy je pre porovnanie možné vidieť vypreparované exempláre často veľkosti ryžového zrnka, mnohé ďalšie druhy, s ktorými sa návštevník prírody stretáva aj častejšie.
Tvorivé dielne : Kamienkové chrobáčiky, Vytvorme si mokraď., Motýlie a včelie vítanie jari, Kamaráti kvetov, Po stopách divej zveri, Nenásytné huby, BIO strom detektíva Kvietka, Vtáčie hniezda
Kvíz k výstave (DOC)
Správne odpovede na kvíz (DOC)

askyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo
4. 11.2009 – 10. 01. 2010
Slovensko je známe vo svete aj vďaka prírodným krásam ukrytým v jaskyniach. Všetky patria k prírodným pamiatkam, viaceré sa stali dokonca súčasťou svetového prírodného dedičstva. Výstava Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo slovom i obrazom návštevníka oboznámi s najznámejším krasovým územím na Slovensku, s jeho krásami a vzácnosťami, predovšetkým jaskyňami a priepasťami (ich počet prevyšuje 1000), ich vývojom, hodnotami, životom v nich, ich poznávaním, ochranou i využívaním. Osobitne sú predstavené jednotlivé sprístupnené jaskyne vrátane Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorú do zoznamu svetového dedičstva zapísali roku 2000.
Autorom výstavy je RNDr. Jaroslav Stankovič. Výstavu pripravil Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy Slovenskej speleologickej spoločnosti v spolupráci s Centrom voľného času a PX Centrom v Považskej Bystrici ako súčasť projektu Poďme znova do jaskyne, ktorý podporilo Mesto Považská Bystrica.
Výstava je doplnená o videoprojekciu filmov s tematikou jaskýň.

Kvíz k výstave (DOC)
Vyhodnotenie kvízu (DOC)

Chránené územia Slovenska – NP Veľká Fatra, Poloniny a Pieninský národný park
2. 9. – 27.10. 2009
Výstava je prevzatá zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Je to v poradí druhá výstava o národných parkoch z trojdielneho cyklu. Predstavuje najväčšie prírodné bohatstvo Slovenska – národné parky Veľká Fatra, Poloniny a Pieninský národný park. Oboznamuje o ich geologickom zložení, flóre, faune aj prírodných výtvoroch.
Karpatské lesné železnice – 100 rokov Čiernohronskej železnice
1.7. – 25. 8. 2009
Vernisáž výstavy 1.7.2009 o 15.00 hod.
Výstava ČHZ k stému výročiu Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu. Zachytáva vznik, vývoj a záchranu tejto unikátnej lesnej železnice. Jej súčasťou bude aj funkčný model vláčika 1:33. Nech to para tlačí!

Život Bobra V.
1. 4. – 23. 6. 2009
Vernisáž: 1.04. o 15.00 h.
Autori výstavy: zoológ Tomáš Hulík, Fedor Čiampor a Andrej Šutek
Výstava mapuje život rodinky bobrice “Ráchel”. Autori Tomáš Hulík, Fedor Čiampor a Andy Šutek strávili pozorovaním bobrov vo voľnej prírode na rieke Morava neďaleko Devínskej Novej Vsi viac než 1000 nocí resp. 8 rokov. Za tento čas sa im podarilo “stať sa” členmi bobrej rodinky, a tak zaznamenať nezvyčajné situácie zriedkakedy pozorované vo voľnej prírode, ako aj všetky ďalsie bezné súčasti bobrieho života.

Kvíz k výstave (DOC)
Vyhodnotenie kvízu (DOC)

Prečo som na svete rád/a
17. 3. – 3. 4. 2009
– výstavy prevzatá z Národné osvetové centra Bratislave usporiadaná v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom
Dravce Tatranského
národného parku
14. 1. – 24. 3. 2009
Výstava Dravce TANAPu oboznamuje z vládcami tatranskej oblohy, približuje jednotlivé druhy dravcov žijúce na území Tatranského národného parku – orol skalný, orol krikľavý, sokol myšiar, sokol lastovičiar, včelár lesný, myšiak lesný, jastrab lesný a jastrab krahulec. Poukazuje na ich ekologické vzťahy ale aj ich vzťah z človekom, ich ohrození a ochrane. Výstava je prevzatá zo Štátnych lesov TANAPu Tatranská Lomnica.

Kvíz k výstave (DOC)
Vyhodnotenie kvízu (DOC)

ZBIERKA MOTÝĽOV A KUKIEL JANA PATOČKU V STREDOSLOVENSKOM MÚZEU
13.10.2010 – 31.12.2010
Vernisáž 13.10.2010 o 14.00
Vlastná výstava, Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
autorky: RNDr. Martincová a RNDr. Drábová
Tlačová správa k výstave v PDF
Výstava prezentuje dosiahnuté vedecké úspechy a entomologické zbierky významného, medzinárodne uznávaného vedca – lepidopterológa Doc. RNDr. Jana Patočku, DrSc., odborníka na taxonómiu a determináciu nedospelých štádií motýľov – najmä kukiel a húseníc. Jeho zbierku motýľov tvorí 29 333 ks zbierkových predmetov motýľov priradených k približne 3 000 druhom z 80 čeľadí. Toto množstvo predstavuje viac ako 85% – tný podiel z fauny motýľov Slovenska.
Štyri ročné obdobia v detailoch Slovenskej prírody
21.10.2010 – 31.12.2010
Vernisáž 21.10.2010 o 14.30
Výstava fotografií Mateja Žiaka
Výstava obsahuje 36 veľkoformátových (60×40 cm) fotografií slovenskej prírody zachytenej v jej detailoch a bude rozdelená do štyroch sekcií podľa ročných období. Vystavenými fotografiami chce autor na chvíľu zastaviť diváka a sprostredkovať mu pohľad na veci nepatrné a pritom vo svojej podstate uchvacujúce a presahujúce. Cieľom autora je poskytnúť pohľad na zachytený zlomok krásy, ktorá nás obklopuje.
Autorom fotografií je Matej Žiak, ktorý sa aktívne venuje makrofotografovaniu a detailom slovenskej prírody. Jeho najobľúbenejším motívom sú malé nenápadné objekty, detaily kvetov, húb, hmyzu ale i neživej prírody. Viac informácií o autorovi sa dozviete na www.wildlifephotobrothers.com.

Dravci v ríši rastlín
02.09.2010 – 30.09.2010
Tlačová správa a podrobnosti k výstave v PDF
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a Banskobystrický samosprávny kraj Vás pozývajú na výstavu „Dravci v ríši rastlín“, ktorá bude v Tihányiovskom kaštieli v Radvani od 2.9. do 30.9.2010. Po dvoch rokoch tak nadväzujeme na návštevnícky veľmi úspešné predošlé „živé“ výstavy – Tarantuly sveta (2006), Tropický hmyz a Plazy našej prírody (2008), pretože výstavy podobného typu boli verejnosťou opakovane žiadané. Tentoraz bude vystavených približne 100 kusov živých mäsožravých rastlín zastupujúcich 40 druhov a 9 rodov (napr. rosičky, tučnice, bublinatky, mucholapky, krčiažniky, saracenie a iné). Veľkosť vystavovaných druhov bude od niekoľkých milimetrov (dospelé rastliny) po 1 meter. Výstava bude doplnená informačnými postermi a vybrané druhy rastlín budú na predaj.
Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac, alebo začať s pestovaním týchto rastlín, bude určite zaujímavé osobné stretnutie s majiteľom zbierky a autorom výstavy – pestovateľom Andrejom Devečkom.
Neželaní votrelci – invázne rastliny okolo nás
14.07.2010 – 30.09.2010
Realizátor: Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a Východoslovenské múzeum v Košiciach
Autor výstavy: RNDr. Eva Sitášová, PhD.
Podrobnejšie informácie o výstave v PDF

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a Východoslovenské múzeum v Košiciach predstavuje verejnosti výstavu, ktorá sa tematicky zaoberá problematikou inváznych botanických druhov. Na 12 výstavných paneloch podávame základné informácie o nepôvodných botanických druhoch, ktoré sa v našej prírode vyskytujú.

Botanický druh je považovaný za invázny ak:
• bol na lokalitu, do územia alebo regiónu, kde sa predtým prirodzene nevyskytoval, zavlečený ľudskou činnosťou
• bez intervencie človeka má schopnosť vytvoriť na novej lokalite životaschopnú populáciu schopnú reprodukcie
• v nových podmienkach sa správa tak, že ohrozuje tým existenciu miestnych druhov
• existuje predpoklad, že svojou prítomnosťou spôsobí ekonomické straty, bude mať negatívny dopad na stav životného prostredia alebo zdravotný stav obyvateľstva.
Invázne druhy sú v podstate “nevítaní” návštevníci, ktorí boli prenesení, či už zámerne alebo náhodou, z jedného regiónu sveta do druhého. Mnohým z nich sa v novom prostredí nedarí, ale niektoré sú schopné prispôsobiť sa novým podmienkam prostredia veľmi rýchlo.
Predstavujú vážny a stále narastajúci celospoločenský problém, pretože ich nekontrolované šírenie i zámerné rozširovanie prináša so sebou nielen environmentálne riziká spojené napr. s vytláčaním pôvodných druhov rastlín, zmenou druhového zloženia pôvodných spoločenstiev, a i., ale aj zdravotné riziká, napr. alergie, popáleniny, či ekonomické straty v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, vodohospodárstve a i.

Výstava je doplnená herbárovými položkami aj ukážkami živých rastlín.
VTÁČIE BÚDKY A ICH OBYVATELIA
14.04.2010 – 30.06.2010
Výstava Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote predstavuje rozličné typy vtáčích búdok, spôsob ich výroby a použitia a vtáčie druhy, ktoré v nich hniezdia. Vtáčie búdky umožňujú vtákom hniezdiacim v dutinách stromov alebo rôznych škárach zahniezdiť aj v prostredí, kde prirodzené dutiny chýbajú. Rozoznávame niekoľko typov búdok, ktoré sa líšia tvarom aj veľkosťou podľa druhu vtákov, ktoré v nich majú zahniezdiť.
ŠPIRHÁČ – GACEK – TRULELEK: ČO NEVIEME O NETOPIEROCH
20.01.2010 – 31.03.2010
Ide o výstavu, ktorá sa tematicky zaoberá problematikou výskytu a ochrany netopierov. Na výstavných paneloch podáva základné informácie o výnimočnosti, spôsobe života 27 druhov netopierov, ktoré sa v našej prírode vyskytujú. Výstava je doplnená o múzejné preparáty jednotlivých druhov. Názov výstavy tvoria ľudové pomenovania týchto cicavcov, pod ktorým ich v jednotlivých regiónoch Slovenska pozná verejnosť. Realizátorom výstavy je Východoslovenské múzeum Košice a spoluautorom Skupina pre ochranu netopierov.
Kvíz k výstave (DOC)

PREČO SOM NA SVETE RÁD/A
15.03.2010 – 01.04.2010
Výstava s protidrogovou tematikou prevzatá z Národného osvetového centra v Bratislave usporiadaná v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom. Možnosť doplniť výstavu o premietanie a prednášku.

ážky na Slovensku
09.11.2011 – 13.01.2012
Výstava je zapožičaná od organizácie Aqua vita – živá voda, Spoločnosť pre spoznávanie a záchranu mokradí. Výstava je tematicky venovaná vážkam ich rozšíreniu na území SR, ochrane.
PAKOBYLKY A LISTOVKY – Živé strašidielka v teráriách
14.09.2011 – 31.10.2011
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a Banskobystrický samosprávny Vás pozývajú na výstavu živých pakobyliek a listoviek, spojenú s predajom vybraných druhov. Výstava je zapožičaná od chovateľky pakobyliek a listoviek Ing. Jany Šubovej, bude nainštalovaná vo výstavných priestoroch Tihányiovského kaštieľa v Radvani. Výstava prináša zaujímavosti o exotickom hmyze, o ich chove, romnožovaní, rozšírení v Európe a vo svete, spôsoby ich maskovania v prírodnom prostredí. Výstava okrem vzdelávacej panelovej časti predstavuje aj živé jedince pakobyliek a listoviek.
ORCHIDEY SLOVENSKA
13.07.2011 – 31.08.2011
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici a Banskobystrický samosprávny kraj Vás pozývajú na výstavu „Orchidey Slovenska“, ktorá bude nainštalovaná vo výstavných priestoroch Tihányiovského kaštieľa v Radvani. Na výstave budú prezentované fotografie slovenského fotografa, biológa a ekológa Mateja Žiaka. Na 36 fotografiách sú prezentované druhy slovenských orchideí rastúcich vo voľnej prírode.
Mestské konfrontácie
Kontrasty veľkomiest Východu a Západu

Autori: Michal Fulier, Matúš Zajac
03.05.2011 – 03.07.2011

DAJTE SA VYPCHAŤ! (Ako sa živočích stane preparátom. Od panoptika zberateľských kuriozít po moderné múzeum.)
20.04.2011 – 30.06.2011
Tlačová správa k výstave v PDF
Vlastná výstava, autorka Mgr. Lenka Sedliaková. Výstava bližšie predstavuje jednu z najdôležitejších múzejných činností – náročnú prácu zoologického preparátoa v minulosti a v súčasnosti. Zaujíma Vás, ako sa preparujú živočíchy? Čím sú vyplnené a prečo sa ich nemôžeme dotýkať? Na výstave uvidíte rôzne typy zoologických preparátov, výstavné exponáty (vrátane nadrozmerných), ale aj preparáty kožkové, kostrové a tekutinové.

PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA
23.03.2011 – 06.04.2011
16. ročník putovnej výstavy s protidrogovou tematikou. Výstava zapožičaná zo Stredoslovenského osvetového strediska, obohatená o diskusie a premietanie filmov.
K tejto výstave je možnosť dohodnúť si besedu s protidrogovou tematikou u p. Jablonského (Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica). Besedy budú prebiehať v Tihányiovskom kaštieli v Radvani.
KLIMATICKÉ ZMENY
12.01.2010 – 16.03.2011
Autorom výstavy je mimovládna organizácia Greenpeace. Výstava o klimatických zmenách vznikla v roku 2005, ako súčasť medzinárodného projektu Energy (R)evolution Tour. Na Slovensku bola prvýkrát predstavená verejnosti na lodi Anna, ktorá v júli 2005 niekoľko dní kotvila v bratislavskom prístave.

Od roku 2005 výstava prešla množstvom slovenských základných a stredných škôl, verejnosť sa s ňou mohla zoznámiť na hudobných a kultúrnych festivaloch a občania sa s ňou mohli stretnúť aj na uliciach a námestiach po celej SR, kde dopĺňala desiatky informačných podujatí organizácie Greenpeace. V minulom roku tvorila súčasť informačného turné Greenpeace na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie (prezentácie na festivale Pohoda, ale aj v centre Banskej Bystrice, Bratislavy, či Košíc).

„Výstavou chceme slovenskej verejnosti priblížiť problematiku klimatických zmien. Ide o mimoriadne zaujímavý fenomén, ktorý naša organizácia i mnoho renomovaných expertov považuje za jeden z najväčších problémov ľudstva. Naším cieľom však nie je len informovať, že tu takýto problém je, ale taktiež oboznámiť ľudí s jeho možnými riešeniami – napríklad energetickými úsporami, či rozvojom obnoviteľných zdrojov energie,“ povedala Mgr. Andrea Zlatňanská, koordinátorka energetickej a klimatickej kampane Greenpeace Slovensko.

Tento rok je podľa Greenpeace pre ochranu klímy mimoriadne dôležitý. Svetové vlády sa stretnú na klimatickom summite v Južnej Afrike, aby sa dohodli na konkrétnych krokoch, ako ochrániť životné prostredie a obyvateľstvo pred katastrofálnymi následkami globálnej zmeny klímy. Ochranári v tejto súvislosti upozorňujú, že aj Slovensko môže pomôcť dosiahnuť ambicióznu, férovú a záväznú dohodu na ochranu klímy, a to hlavne pri formovaní záväzku Európskej únie o znižovaní koncentrácie CO2 v ovzduší.

Výstavu tvorí 20 veľkých informačných panelov, doplnená je o interaktívne prvky – veľký stan, kde si môžu návštevníci na vlastnej koži vyskúšať vplyv skleníkového efektu, okrem iného majú možnosť vypočítať si svoju vlastnú ekologickú stopu, ktorú zanechávajú svojim životným štýlom na planéte Zem, prezrieť si ukážky tvorivých dielní, ktoré sú počas trvania výstavy pripravené na januárové a februárové nedele a iné.
KRAJINA BIELEHO OBLAKU (Aotearoa – Nový Zéland)
Termín výstavy: 6.11. – 31.01. 2013, vernisáž 6.11.2012 o 16,00 hod. v Tihányiovskom kaštieli
Popis: Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať na výstavu fotografií Alexandry Berkovej s názvom KRAJINA BIELEHO OBLAKU (Aotearoa – Nový Zéland). Prezentované fotografie vznikli počas ročného pobytu autorky výstavy na Novom Zélande. Pozrieť sa na krajinu bieleho oblaku očami cestovateľky a fotografky – Ing. arch. Alexandry Berkovej, môžu návštevníci Stredoslovenského múzea v Tihányiovskom kaštieli až do konca januára 2013.
Slová autorky o výstave (PDF)

BIO – NEBIO
Termín výstavy: 13.9. – 28.10. 2012
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať na výstavu Centra enviromentálnych aktivít s názvom BIO-NEBIO. Výstava poukazuje na rozdiely medzi ekologickým a konvenčným poľnohospodárstvom a zároveň predstavuje návštevníkovi konkrétnych ekofarmárov, biopotraviny a prínos ekologického poľnohospodárstva pre ľudstvo. Pozrieť sa na svet okolo nás “ekologickými očami” môžu návštevníci Stredoslovenského múzea v Tihányiovskom kaštieli až do konca októbra 2012.

FARBY AFRIKY – Pestrá príroda
Termín výstavy: 3.5. – 31.8. 2012
PRE VEĽKÝ ZÁUJEM JE VÝSTAVA PREDĹŽENÁ DO 31.8.2012 !
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať na interaktívnu výstavu “Farby Afriky” určenú predovšetkým pre deti vo veku od 2 do 7 rokov do Tihányiovského kaštiela.
Dotknite sa spolu s nami pestrofarebnej africkej prírody. Prejdite sa púšťou a spoznajte zvieratá a neobyčajné rastliny na nej. Aké sú asi na dotyk? To všetko, ale aj oveľa viac sa dozviete na našej výstave.
Počas výstavy Farby Afriky môžete zároveň prispieť na projekt Unicefu
– Školy pre Afriku a prostredníctvom finančného výnosu zo zbierky tak pomôcť africkým deťom zabezpečiť vybavenie pre ich školu.
Výstavu Farby Afriky – Pestrá príroda môžete v Tihányiovskom kaštieli vidieť až do konca augusta 2012.
VSTUPNÉ:
deti do 3 rokov … ZADARMO
deti do 6 rokov … 1,50 EURO
deti od 6 rokov, študenti, dospelí, dôchodcovia … 2 EURO jednotlivec (ZVÝHODNENÉ VSTUPNÉ – vstup do oboch častí výstavy Tihányiovský kaštieľ a Thurzov dom) … 3 EURO rodinné vstupné (2 dospelí a 2 deti al. 1 dospelý a 3 deti) … 5 EURO

Dravce a sovy
Termín výstavy: 1.2.- 18.4. 2012
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom pozývajú Banskobystričanov na výstavu fotografií znalca dravcov slovenských lesov a hôr RNDr. Stanislava Harvančíka. Autor fotografií sa svojej záľube – fotografovaniu dravcov venuje už viac ako 30 rokov.
Výstava bude doplnená zbierkovými predmetmi z prírodovedného zbierkového fondu Stredoslovenského múzea. Výstavu Dravce a sovy môžu návštevníci Tihányiovského kaštieľa vidieť až do konca apríla 2012.
PRAVEK PEROM TOMÁŠA KIZEKA
– výstava perokresieb
Termín: 10.9. – 24.11. 2013
Lesní paroháči
Termín: 4.7. – 25.8. 2013
vernisáž 4.7.2013 o 16,00 hod.

Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici, Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Múzeom vo Svätom Antone a Mestskými lesmi s.r.o v Banskej Bystrici vás pozýva na výstavu o živote vysokej zveri v lesoch stredného Slovenska s názvom Lesní paroháči.
Návštevníci výstavy sa dozvedia viac o srncovi lesnom, jeho rozšírení z pohľadu ekológie, etológie či potravných vzťahov, ale aj o tvorbe jeho parožia a jeho najrozmanitejších anomáliách. Zaujímavosťou výstavy Lesní paroháči nie sú len audio nahrávky jeleních hlasov v čase ruje, ale aj poznávanie stôp vysokej zveri, ktoré môžu turisti bežne vidieť pri prechádzke prírodou.

Stretnutie s lesnými „paroháčmi“ je pre návštevníkov Stredoslovenského múzea pripravené do 25.augusta v Tihányiovskom kaštieli.
Kaktusy pod Urpínom
Termín: 14.5. – 27.6. 2013, vernisáž 14.5.2013 o 16,00 hod.
Chcete si kúpiť kaktus a neviete si vybrať? Dostali ste ho ako darček a neviete čo s ním? Odhaliť tajomstvá pestovania kaktusov nám pomôžu Členovia Klubu kaktusárov pri Arboréte Borová hora TU vo Zvolene, ktorí v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a Banskobystrickým samosprávnym krajom pripravili pre vás výstavu pod názvom Kaktusy pod Urpínom. Na výstave môžete obdivovať viac ako 60 druhov vystavených kaktusov a sukulentov – atraktívnych zberateľských kúskov. Počas výstavy si tiež môžete nechať poradiť od odborníkov na kaktusy buď počas individuálnych konzultácií alebo odborných prednášok, ktoré sme pre vás pripravili (bližšie informácie nájdete na www.ssmuzeum.sk).
Brány Tihányiovského kaštieľa sú otvorené do 26. júna nielen pre amatérskych alebo profesionálnych pestovateľov tejto rastliny, ale aj pre všetkých zvedavcov, ktorí si ešte s kaktusmi “nepotykali”.

FOTOREPORTÁŽ MAURÍCIUS – ostrov korenia a pirátov
Termín: 25.3. 2013 – 3.5. 2013, Výstava predĺžená do 10.5.2013!
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici Vás pozýva na výstavu fotografií s názvom FOTOREPORTÁŽ MAURÍCIUS – ostrov korenia a pirátov. Autor výstavy, fotograf a cestovateľ – Miro Vojtek sa venuje fotografovaniu už viac ako 18 rokov. Navštívil už takmer všetky krajiny starého kontinentu, ale lákajú ho aj vzdialenejšie kúty sveta. Tentokrát nám Miro Vojtek prináša skutočný cestovateľský klenot, a to vzdialený ostrov Maurícius. Vystavené fotografie z malebného Maurícia zachytávajú širokú paletu prírodných krás, historických pamiatok, ale i bežný život domorodcov, ich kultúru a náboženstvo. Perla Indického oceánu – ostrov Maurícius si dodnes zachoval svoje nenapodobiteľné čaro v podobe tyrkysovo–bielych pláží či panenskej prírody. Aj vďaka tomu je jednou z najatraktívnejších destinácií pre tých najnáročnejších turistov.
Návštevníci Tihányiovského kaštieľa môžu do 3. mája vidieť fotoreportáž Mira Vojteka z jeho cesty na ostrov pirátov, vanilky a bieleho rumu.
Vstup na výstavu je ZDARMA.
Kráľovná Hrona a jej družina
Termín: 7.3. 2013 – 28.4. 2013, vernisáž 7.3. 2013 o 15.00 hod.
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici Vás pozývajú na jedinečnú výstavu o rybárstve a o živote vo vodách druhej najdlhšej slovenskej rieky – Hron. Autori výstavy – vášniví rybári – Marcel Pecník, Milan Žiak – známy slovenský preparátor rýb, a Richard Štencl – ichtyológ Rady Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline predstavia rieku Hron tak ako ju ešte nepoznáte. Návštevníci Stredoslovenského múzea sa tiež dozvedia viac o „kráľovnej“ Hrona – hlavátke a jej družine v šupinatých “brneniach“. To všetko, ale aj oveľa viac nielen o živote v rieke, o rybách a o športovom rybárstve sa dozviete v Tihányiovskom kaštieli na výstave s názvom Kráľovná Hrona a jej družina od 7.marca do 28. apríla 2013.

Mojou cestou od Kanady po Mexiko
Termín: 5. – 28.2. 2013, vernisáž 5.2. 2013 o 16,00 hod.
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici Vás pozýva na výstavu amatérskeho fotografa a vášnivého cestovateľa Milana Okrúhlicu. Fotografie dokumentujúce cestu Banskobystričana naprieč Amerikou ponúkajú pohľad nielen na turisticky vyhľadávané zaujímavosti amerického kontinentu, ale i na miesta, kde často noha turistu nevkročí. Kto si myslí, že na takú dobrodružnú cestu už nemá roky, tak je na veľkom omyle. Rozhodujúca je vôľa, nadšenie a bystrá myseľ, čoho dôkazom je samotný autor fotografií, ktorý je už nejaký ten rôčik aktívnym seniorom. Popri cestovaní a fotografovaní je veľkým koníčkom pána Okrúhlicu aj zbieranie minerálov. Pozrieť sa na krásy americkej prírody očami Milana Okrúhlicu môžu návštevníci Stredoslovenského múzea od 5. februára vo výstavných priestoroch Tihányiovského kaštieľa.

Portréty hmyzej ríše
Termín: 6. – 24.2 2013
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici Vás pozýva na výstavu makrofotografií banskobystrického fotografa Dušana Beňa. Vystavené fotografie ponúkajú netradičný pohľad do ríše hmyzu. Prostredníctvom nich sa môžete pozrieť do „očí“ pavúka či muchy. Vnímať svet hmyzu očami fotografa Dušana Beňa môžu návštevníci Tihányiovského kaštieľa na výstave jeho fotografií až do 24.februára.

KRAJINA BIELEHO OBLAKU (Aotearoa – Nový Zéland)
Termín výstavy: 6.11. – 31.01. 2013, vernisáž 6.11.2012 o 16,00 hod. v Tihányiovskom kaštieli
Popis: Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať na výstavu fotografií Alexandry Berkovej s názvom KRAJINA BIELEHO OBLAKU (Aotearoa – Nový Zéland). Prezentované fotografie vznikli počas ročného pobytu autorky výstavy na Novom Zélande. Pozrieť sa na krajinu bieleho oblaku očami cestovateľky a fotografky – Ing. arch. Alexandry Berkovej, môžu návštevníci Stredoslovenského múzea v Tihányiovskom kaštieli až do konca januára 2013.
Slová autorky o výstave (PDF)

MEDVEDE A MY
2.10. – 31.11.2014
Medveď fascinuje ľudí od nepamäti. Človek má pred ním na jednej strane rešpekt, na strane druhej obdivuje jeho krásu, majestátnosť a silu. V minulosti o medveďoch vzniklo množstvo povier a bájok, z ktorých mnohé sú živé aj v súčasnosti. Aká je v skutočnosti táto najväčšia európska šelma? V akom prostredí žije? Čím sa živí? Prečo sa ukladá na zimný spánok? Koľko medveďov žije na Slovensku? Je pre nás ľudí naozaj nebezpečný?

„Medvede a my“ je výstava, ktorá vám ponúkne odpovede na tieto otázky a mnohé ďalšie zaujímavosti. Obsahuje pútavé informácie, atraktívne zbierkové premety, interaktívne prvky nie len pre deti. Príďte s nami zábavnou formou objaviť tajomný život týchto fascinujúcich zvierat.

Výstava je realizovaná v spolupráci s občianskym združením Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou a Lesoochranárskym zoskupením VLK (fotografie). Vystavené zbierkové predmety pochádzajú zo zbierkových fondov Stredoslovenského múzea, Múzea vo Svätom Antone a Správy Národného parku Nízke Tatry.

Prehľad nedeľných tvorivých dielní pre deti k výstave MEDVEDE A MY:

12.10.2014 HLADOŠ MEDVEĎ
26.10.2014 VYTVOR SI VLASTNÉHO MACA
16.11.2014 HLADOŠ MEDVEĎ
23.11.2014 VYTVOR SI VLASTNÉHO MACA

FASCINUJÚCI SVET HMYZU
Výstava pre veľký záujem predĺžená do 21.9.2014!
5.6. – 14.9.2014, vernisáž 5.6.2014 o 16.00 hod.
Návštevníci Tihányiovského kaštieľa môžu počas celého leta obdivovať najvýznamnejšie zbierky hmyzu z fondu Stredoslovenského múzea doplnené o ukážky prekrásnych exotických druhov z kolekcie súkromného zberateľa Michala Zachara. Ba čo viac, len počas výstavy si môžu návštevníci múzea zakúpiť preparovaný exotický hmyz v podobe obrázku na stenu či netradičného prívesku na kľúče.

Otvorenie výstavy zachytené fotoobjektívom Michaely Trstenskej

Malá “ochutnávka” toho, čo môžete vidieť na najnovšej výstave v Tihányiovskom kaštieli

Prehľad nedeľných tvorivých dielní pre deti k výstave Fascinujúci svet hmyzu
13.7. a 3.8.2014 Entomológia pre začiatočníkov
27.7.2014 Farebné húsenice
10.8.2014 Veselý hmyz trochu inak
24.8.2014 Krása motýlích krídel
7.9.2014 VESELÝ HMYZU TROCHU INAK
21.9.2014 ENTOMOLÓGIA PRE ZAČIATOČNÍKOV

Brány Tihányiovského kaštieľa sú otvorené do 21.9.2014 pre všetkých, ktorí sa chcú nechať očariť fascinujúcim svetom hmyzu.

JED V PRÍRODE
27.03.2014 – 25.05.2014
Stredoslovenské múzeum prináša návštevníkom Tihányiovského kaštieľa interaktívnu výstavu nielen o jedovatých rastlinách a živočíchoch v prírode, ale aj o rozšírení toxických látok v rastlinnej a živočíšnej ríši, jedoch poškodzujúcich orgány ľudského tela, alergénoch, ale aj o prírodnej lekárni.
Výstava Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva prezentuje aj exotické jedovaté druhy zo zbierok Slovenského národného múzea v Bratislave. Výstava Jed v prírode je zároveň doplnená aj o prírodovedné zbierky z fondu Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici. Autori výstavy pripravili pre návštevníkov pracovné listy, ktoré hravou formou oboznámia riešiteľa s najdôležitejšími informáciami o jedovatých rastlinách a živočíchoch.
Výstavu môžu návštevníci Stredoslovenského múzea vidieť v Tihányiovskom kaštieli až do nedele 25.mája.

Malá “ochutnávka” toho, čo môžete vidieť na najnovšej výstave v Tihányiovskom kaštieli

PRÍRODA OČAMI MICHALA LUČANSKÉHO
2.4. – 25.5.2014
Stredoslovenské múzeum vás pozýva na výstavu Michala Lučanského, ktorý objektívom svojho fotoaparátu zachytáva krásy, ktoré môžeme vidieť len vo voľnej prírode. Pozrieť sa na prírodu očami Michala Lučanského môžu návštevníci Tihányiovského kaštieľa až do 25.5.2014.

25 ROKOV OD HAVÁRIE V ČERNOBYLE
ROK PO FUKUŠIME
24.4. – 2.5. 2014
Výstava predĺžená do 25.5.2014
– výber z dvoch fotografických výstav GREENPEACE k najväčším atómovým katastrofám posledných rokov
VSTUP ZDARMA

AKO MÔŽU NAŠE ROZHODNUTIA ZMENIŤ SVET?
4.02. 2014 – 31.03.2014
Výstava je kolekciou plagátov grafického dizajnéra Róberta Szaba a fotografa Viktora Szemza. Tí dostali za úlohu umelecky stvárniť niekoľko každodenných rozhodnutí a ukázať, že aj malou a bezvýznamnou zmenou svojho správania môžeme, obrazne povedané, zmeniť svet. Nie vždy si totiž uvedomujeme, ale mnohé z našich bežných rozhodnutí majú nepriame a neraz škodlivé dosahy na životy ľudí, či životné prostredie kdesi na našej planéte.
Chcete sa dozvedieť ako môžu vaše rozhodnutia zmeniť svet? Príďte do Tihányiovského kaštieľa na rovnomennú výstavu v čase od 4.2. do 31.3.2014. Výstavu Informačného centra globálneho vzdelávania – Libraria a Komunitného centra pre komunikáciu vám predstaví Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici.

IRÁN II – Inou cestou
4.02. 2014 – 09.03.2014, vernisáž 4.2. 2014 o 16.30 h
Výstava pre veľký záujem predĺžená do 18.3.2014!
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici vás pozýva na výstavu fotografa a vášnivého cestovateľa Milana Okruhlicu. Fotografie dokumentujúce cestu Banskobystričana tajomným Iránom ponúkajú pohľad nielen na turisticky vyhľadávané zaujímavosti, ale i na miesta, kde často noha turistu nevkročí.
Poodhaliť krásu tajomstvami opradeného Iránu môžu návštevníci Stredoslovenského múzea od 4. februára vo výstavných priestoroch Tihányiovského kaštieľa.
Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v utorok 4. februára o 16,30 hod. počas Cestovateľského utorku s Milanom Okruhlicom.

Slávnostné otvorenie výstavy zachytené fotoobjektívom

ŽIVOT POD PAGODAMI
Termín: 5.11.2013 – 31.1.2014, vernisáž 5.11.2013 o 16,30 hod. v Tihányiovskom kaštieli
– výstava fotografií Františka Okáča

Pár slov o Františkovi Okáčovi (PDF)

Tvorivé popoludnie v Europa Shopping Centre so Stredoslovenským múzeom zachytené fotoobjektívom

Zaviaty svet praveku
VÝSTAVA JE PRE VEĽKÝ ZÁUJEM PREDĹŽENÁ AŽ DO 26.1.2014!
TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU, PRIATELIA.
Termín: 10.9. – 26.01. 2013, vernisáž 10.9. 2013 o 16.00 hod.
Vedeli ste o tom, že aj v okolí vášho bydliska sa môžu nachádzať paleontologické lokality, ktoré vypovedajú o najstaršej histórii nášho regiónu? Niektoré z nich majú dokonca až celoeurópsky význam, práve vďaka unikátnym nálezom fosílnych organizmov.
Banskobystrický samosprávny kraj v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici vás pozýva na cestu do čias dávno minulých. Výstava s názvom Zaviaty svet praveku predstaví okrem skamenených živočíchov a rastlín aj príbeh nášho územia od prvohôr až po štvrtohory prostredníctvom najvýznamnejších nájdených fosílií v zbierkach Stredoslovenského múzea a Slovenského národného múzea. Vydať sa na dobrodružnú cestu pravekom môžu veľkí i malí spolu s nami v Tihányiovskom kaštieli už od 10. septembra 2013!

Viac o výstave nájdete tu…

ROZLÚČKA s výstavou ZAVIATY SVET PRAVEKU – 26.1.2014

ŽIJEM NA STROME A JE MI DOBRE”
POZOR! Posledná šanca navštíviť interaktívnu výstavu v Tihányiovskom kaštieli.
Výstava končí už o pár dní – 28.10.2015.
2.7. – 1.11.2015, vernisáž 2.7.2015 o 16,00 hod.
Stredoslovenské múzeum pozýva návštevníkov Tihányiovského kaštieľa na jedinečnú výstavu venovanú rozmanitosti života na strome. Výstava „Žijem na strome a je mi dobre“ vtiahne nielen detského, ale aj dospelého návštevníka do rušného života stromu, kde prostredníctvom interaktívnych prvkov bude návštevník postupne objavovať tajomný život na strome, ktorý pri prechádzke prírodou nevníma. Autori výstavy zároveň upozorňujú na nepostrádateľný význam stromu v prírode a v živote človeka.
Návštevníci Stredoslovenského múzea sa už teraz môžu tešiť na netradičnú výstavu autorského kolektívu Tihányiovského kaštieľa. Od júna až do novembra tak budeme spoločne objavovať život stromu na interaktívnej výstave ŽIJEM NA STROME A JE MI DOBRE.

Fotografie z výstavy Žijem na strome a je moi dobre…

ŽIVOT NA STROME
17.9. – 15.11.2015
– defilé súťažných fotografií amatérskych fotografov prírody

1. miesto IVAN GODÁL
2. miesto RADIMÍR SIKLIENKA
3. miesto ROMAN TIBENSKÝ

Špeciálne miesto (za zachytenie vzácneho živočíšneho druhu): DOMINIK KALATA
Špeciálne miesto (za jedinečný okamih): PETER JURÍK

SRDEČNE GRATULUJEME!

SKRYTÉ KRÁSY DIVOKEJ PRÍRODY
4.6. – 31.7.2015
Výstava fotografií Slovenskej asociácie fotografov prírody prezentuje zábery divokej prírody akú bežný turista len tak neuvidí.

VODA JE ŽIVOT
VÝSTAVA PRE VEĽKÝ ÚSPECH PREDĹŽENÁ DO 25.6.2015!
16.4. – 17.6.2015
Chcete spoznať živočíchy a rastliny, ktorých domovom je voda a jej blízke okolie?
Neviete prečo je dôležité vodou šetriť?

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia vám na tieto, ale aj na mnohé ďalšie otázky ponúkne odpovede na najnovšej prírodovednej výstave s názvom Voda je život. Návštevníci interaktívnej výstavy hravou formou získajú informácie o vode a dozvedia sa viac aj o dôležitosti jej ochrany.
Výstava VODA JE ŽIVOT, ktorú pre návštevníkov Tihányiovského kaštieľa autorsky pripravil kolektív Stredoslovenského múzea, ponúka návštevníkom zbierkové predmety vodných rastlín a živočíchov zo svojho bohatého fondu. Návštevník výstavy tak na vlastné oči môže vidieť početné bezstavovce, vtáctvo, cicavce a rastlinné druhy existenčne viazané na vodné prostredie. Zaujímavosťou výstavy je vodný biotop s veľkým sumcom chyteným v minulosti priamo v Banskej Bystrici v lokalite na Podrybe.

Výstavu doplnila aj Slovenská agentúra životného prostredia interaktívnou a panelovou časťou. Interaktívna časť výstavy Voda je život má za cieľ posilniť povedomie detí a mládeže o význame vody pre život, o jej ochrane a udržateľnom využívaní. Prostredníctvom šiestich tematických celkov – Voda v prírode, Zdroje pitnej vody, Rastliny a živočíchy, Voda a jej znečisťovanie, Voda a klimatické zmeny, Voda a jej ochrana, zodpovie návštevníkom otázky typu – prečo by sme mali vodou šetriť, ktoré rastliny a živočíchy majú vo vode svoj domov, aký vplyv majú na vodu klimatické zmeny, aké množstvo zdrojov pitnej vody máme na Zemi.

Výstava je tiež doplnená o pracovný list, ktorý preverí nadobudnuté vedomosti návštevníka výstavy.

Vstupné na celú výstavu: dospelí 1,50 €, deti od 6 r., dôchodcovia 1€
Vstup na interaktívnu výstavu Voda je život, poskytnutú Slovenskou agentúrou životného prostredia, je VOĽNÝ.

Alena Hroncová – Tváre Ázie
16. 4. – 3.6.2015
Výstava portrétov ľudí, ktorých na svojich cestách po Ázii zachytila objektívom fotografka a cestovateľka Alena Hroncová.

KRÁSY KRASU
5.2. – 12.4.
Najväčšie krasové územie v strednej Európe s početnými jaskyňami, fascinujúcimi povrchovými krasovými útvarmi, pestrou faunou a bohatým suchomilným rastlinstvom predstaví najnovšia prírodovedná výstava v Tihányiovskom kaštieli v Radvani. Výstava Krásy krasu prezentuje problematiku prostredníctvom zbierkového fondu, popularizačných textov, ale najmä bohatého fotografického materiálu. Zároveň návštevníkovi predstavuje osobitosti, pripomína dôležitosť a jedinečnosť prírodných, ale aj kultúrnych pozoruhodností územia Slovenského krasu.

Krasové územie na juhu Slovenska rozdeľuje štátna hranica s Maďarskom na dva samostatné národné parky – Slovenský kras a Aggtelek. Príroda však nepozná hranice, a preto v obidvoch parkoch nachádzame rovnaké prvky neživej prírody, druhy rastlín a živočíchov. Odlišnou kultúrou, prístupom k ich využívaniu a ochrane tohto vzácneho územia však vznikli architektonické prvky charakteristické pre tú ktorú krajinu.

Výstava, ktorú pripravilo Východoslovenské múzeum v Košiciach, poskytne návštevníkovi Stredoslovenského múzea možnosť spoznať nepoznané, pripomenúť si známe a zamyslieť sa nad zraniteľnosťou a nenahraditeľnosťou tohto jedinečného územia.
ŽIVOT HRABOŠA SEVERSKÉHO PANÓNSKEHO
V MOKRADIACH PODUNAJSKA
5.12.2014 – 1.2.2015
Myslíte si, že hraboš severský panónsky je malý bezvýznamný tvor? Naša výstava vás presvedčí o opaku. Pútavou a hravou formou vám priblížime život a ochranu tohto vzácneho podunajského živočícha a jeho prirodzené prostredie mokradí. Veľkoplošné panely s fotografiami mokradí, ostricových a trstinových porastov – biotopov hraboša dopĺňa imitácia hrabošovej nory, multimediálna plocha s krátkym dokumentom, ,,video laboratórium“, a iné. Pri návšteve výstavy sa vžijete do kože hraboša, keď s pomocou svojho čuchu budete musieť nájsť koniec pachovej stopy, pozriete sa na svet očami hraboša a na vlastnej koži si vyskúšate aj ďalšie interaktívne prvky. Výstavu pre vás pripravuje Stredoslovenské múzeum v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranným združením, ktoré je autorom tejto interaktívnej výstavy.

PONUKA PRE ŠKOLY
Stredoslovenské múzeum pozýva školy a školské kluby na odbornú prednášku k výstave Život hraboša severského panónskeho v mokradiach Podunajska s názvom NIE JE HRABOŠ AKO HRABOŠ alebo Čo by mal vedieť každý hospodár.
Odborná prednáška zoológa Tomáša Kizeka o hlodavcoch a druhoch, ktoré častokrát za hlodavce mylne považujeme. Počas prednášky spoznáte nielen rozdiely medzi jednotlivými vybranými druhmi, ale dozviete sa aj veľa zaujímavostí z ich života.
V prípade záujmu o prednášku volajte na t.č. 048/ 410 33 76 alebo nás kontaktujte na mailom na tk@ssmuzeum.sk

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ s výstavou o hrabošovi!
Navštív našu výstavu o hrabošovi, zabav sa na interaktívnych prvkoch a svoje zážitky nakresli. Kresbu pošli na adresu : Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Tihányiovský kaštieľ v Radvani, Radvanská 27, 974 05 Banská Bystrica. Najkrajšie výtvarné práce vystavíme vo výstavných priestoroch v kaštieli a troch z vás aj odmeníme, a to darčekovými vstupenkami do expozícií Stredoslovenského múzea, propagačnými materiálmi a tričkom s motívom hraboša.
Posledným termínom na zaslanie výtvarných prác do súťaže je 26. január 2015. Vyhodnotenie súťaže a slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční 2. februára 2015 o 15 –tej hodine v priestoroch Tihányiovského kaštieľa.
Na vaše výtvarné diela sa teší kolektív Tihányiovského kaštieľa!

LESOTHO – čierne kráľovstvo
13.1. – 2.2. 2015
Fotografická výstava prezentuje prácu uznávaného záhradného architekta a znalca skalničiek – Róberta Rotha, ktorý za svojou vášňou neváha cestovať aj do vzdialenejších kútov sveta. Kvôli svojej záľube prekonáva nemalé vzdialenosti, len aby mohol rastliny pozorovať v ich prirodzenom prostredí a tak im lepšie porozumel. Výstava v Stredoslovenskom múzeu však neprináša len pohľady na pestrú kvetenu Africkej republiky, konkrétne čierneho kráľovstva – Lesotha, ale ponúka aj nádherné scenérie, približuje tradičné obydlia miestnych obyvateľov a pohľad na ich kultúru.

MOTÝLE SLOVENSKA II.
VÝSTAVA PREDĹŽENÁ DO KONCA SEPTEMBRA!
10.4. 2016 – 30.9. 2016
výstava fotografií Romana Tibenského
VSTUP VOĽNÝ

VČELY A VČELÁRSTVO
INTERAKTÍVNA VÝSTAVA
28.4. – 27.9.2016
Zaujímavý život obyvateľov včelích úľov, ako aj nezastupiteľné miesto včely medonosnej v našej prírode predstaví návštevníkom Tihányiovského kaštieľa interaktívna výstava Stredoslovenského múzea.

KALENDÁR sprievodných aktivít k interaktívnej výstave VČELY A VČELÁRSTVO

NOVINKA! KOMENTOVANÉ PREHLIADKY VÝSTAVY v Tihányiovskom kaštieli
Vo štvrtok 2.6., 28.7., 22.9.2016 o 16 – tej hodine komentované prehliadky výstavy VČELY A VČELÁRSTVO s kurátorkou Renátou Kapustovou, v cene vstupenky na výstavu.

Slávnostné otvorenie interaktívnej výstavy VČELY A VČELÁRSTVO v hľadáčiku fotoaparátu Michaely Redlingerovej

HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER VÝSTAVY – Spolok včelárov Slovenska

KAKTUSY POD URPÍNOM II.
22.3. – 15.4.2016
„kaktusárčenie“ nie je len o pestovaní kaktusov
vernisáž 22.3.2016 o 16.00 hod. doplní prednáška Milana Zemka: „MADAGASIKARA 2015“
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci s Klubom kaktusárov pri Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene Vás pozýva na 2. ročník „živej“ výstavy Kaktusy pod Urpínom II.
Návštevníci Tihányiovského kaštieľa sa môžu tešiť na viac ako 100 druhov živých sukulentov. Do tajomstiev „kaktusárčenia“ návštevníkov výstavy zasvätia dlhoroční „kaktusári“, ktorí sa okrem zaujímavých informácií o vystavených druhoch podelia aj o cenné rady pri ich pestovaní v domácich podmienkach. Výstavu spestria aj makrofotografie vybraných, vzácnejších druhov kaktusov a sukulentov.
Brány Tihányiovského kaštieľa sú otvorené do 15. apríla nielen pre amatérskych alebo profesionálnych pestovateľov tejto exotickej rastliny, ale aj pre tých z vás, ktorí si s kaktusmi ešte nestihli „potykať“.

Počas výstavy sme pre vás pripravili :
22.3. a 7.4.2016 o 16.00 hod. prednáška Milana Zemka: Expedícia „MADAGASIKARA 2015“
3.4. a 10.4. 2016 od 9,00 do 12,00 hod. poradňa Borisa Patráša o pestovaní kaktusov a sukulentov v domácich podmienkach

PICHĽAVÁ KRÁSA v hľadáčiku fotoaparátu Michaely Redlingerovej

POÉZIA PRÍRODY
1. – 31.3.2016
Výstava fotografií Petra Pařízka na prírodu doma aj vo svete. Jedinečné zábery na premeny vody a ľadu, dynamika ročných období zachytená fotoobjektívom, magické koruny stromov, ale aj úchvatné pohľady na vysokohorské štíty môžu obdivovať návštevníci kaštieľa až do konca marca.

PRÍBEH ZBERATEĽA
MUDr. Samuel Bothár – humanista, lekár múzejník
21.1.- 16.3. 2016, vernisáž 21.1.2016 o 16.00 hod.
Stredoslovenské múzeum vás pozýva na výstavu pri príležitosti jubilejného stého výročia úmrtia zakladateľa Mestského múzea, významného lekára a zberateľa Samuela Bothára s názvom PRÍBEH ZBERATEĽA MUDr. Samuel Bothár – humanista, lekár, múzejník.

Návštevníci Tihányiovského kaštieľa sa na výstave oboznámia s Bothárovou zbierkou, ktorá je jedným z najvýznamnejších darov, ktoré kedy Stredoslovenské múzeum do svojho fondu získalo. Po prvýkrát bude vystavená jeho zbierka minerálov, hornín a skamenelín, ktoré sú zatiaľ pred zrakmi verejnosti ukryté v depozitoch Stredoslovenského múzea. Mnohé vystavené kúsky získal Bothár darom od popredných slovenských osobností. Návštevníci Tihányiovského kaštieľa sa môžu už teraz tešiť na zbierky mincí a ďalších zaujímavých predmetov, ktoré sa podarilo Samuelovi Bothárovi počas svojho života nahromadiť.

Viac o živote vášnivého zberateľa a jedného zo zakladajúcich členov Mestského múzea v Banskej Bystrici sa dozviete na výstave venovanej Samuelovi Bothárovi.

Spoznajte osobnosť a zbierky Samuela Bothára z rozprávania autora výstavy Csabu Tótha.
vo štvrtok 18.2. a 10.3.2016 o 16.00 hod. v cene vstupenky na výstavu

Slávnostné otvorenie výstavy Príbeh zberateľa v hľadáčiku fotoaparátu Gabriely Ruskovej

NAŠA ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÍRODNÉ ZDROJE VO SVETE
18.11.2015 – 29.2.2016
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pripravilo pre návštevníkov Tihányiovského kaštieľa ďalšiu výstavu s ekologickou tématikou. Spoločnosť Priatelia Zeme CEPA v spolupráci s viacerými zahraničnými organizáciami približuje prostredníctvom výstavy dôsledky nadmerného čerpania zdrojov Európanmi v konkrétnych lokalitách sveta. Zameriava sa na dopady, ktoré spôsobila ťažba koltanu, zlata a ropy v piatich krajinách: Kongu, Peru, Ekvádore, Nigérii a Arktíde. Vstup na výstavu je voľný.