Vedľajšie náklady

 Práce spojené s nainštalovaním a odinštalovaním výstavy 34,- €
 Spotreba elektrickej energie/1 deň  3,- €
 Vodné, stočné/1 deň  2,-€
 Vykurovanie/1 deň  2,-€
 Upratovanie/1 deň  2,-€
 Mzdové náklady 1 osoba/1 hod  5,- €
 Príprava miestnosti/ zahŕňa úvod aj záver akcie  10,-€