Verejné obstarávanie

Rekonštrukcia objektu Thurzov dom – II. etapa 
(rekonštrukcia elektroinštalácie)  

Výzva na predkladanie ponúk

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:

  1. Projektová dokumentácia predmetu zákazky
  2. Výkaz – výmer (Špecifikácia)
  3. Zmluva o dielo

 


 

Modernizácia klimatizačnej jednotky v Matejovom dome

Výzva na predkladanie ponúk

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:

  1. Projektová dokumentácia predmetu zákazky
  2. Výkaz – výmer (Špecifikácia)
  3. Zmluva o dielo