Viete, čo je „Sivá voda“ ?

Zmena klímy, ktorú nesporne pociťujeme čoraz intenzívnejšie, prináša so sebou niekoľko zmien. Tie sa najviac prejavujú výraznejšími obdobiami sucha, ktoré trápia väčšinu krajiny. Práve z tohto dôvodu odborníci, ale aj široká verejnosť, neustále prízvukujú, aby sme šetrili a racionálne nakladali s vodou. Ako však na to? Jednou z možností je aj efektívne využívanie tzv. sivej vody.

Sivá voda zatiaľ na Slovensku neprerazila, v zahraničí je však populárna, pričom je dokázané, že jej úprava výrazne znižuje náklady na stočné, ale čo je hlavné, šetrí životné prostredie. Využívať ju môžeme v domácnosti, na zavlažovanie, ale aj ako energetickú alternatívu.

Čo je to vlastne sivá voda?

Svoj názov nesie podľa nezameniteľného sfarbenia. Je to teda rovnaký zdroj vody, akými sú v prípade podzemnej vody studne alebo v prípade povrchovej vody nádrže. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že pochádza z vnútra budov, a to najmä zo spŕch, ale aj z práčovní. Zatiaľ na ňu v legislatíve nie je definícia, no podľa Britskej normy BS 8525-2010 je to komunálna voda bez fekálií a moču. Ako sme už napísali, je to odpadová voda z kúpeľní, spŕch, vaní, umývadiel, pračiek, umývačiek riadu, či  drvičov odpadu. Táto voda sa odvádza do membránovej čističky, odkiaľ sa vracia späť do domu alebo záhrady. Takto prečistená voda sa využíva hlavne pri splachovaní sociálnych zariadení a na závlahu. Systém má najväčší potenciál pri rodinných domoch a ubytovniach, no nie je zanedbateľný ani pri administratívnych budovách. Môžeme sem však zaradiť aj hotely, penzióny, športové areály a autoumyvárne, keďže ich výhodou je veľký počet spŕch či umývacích zariadení.

Aký efekt má sivá voda na životné prostredie ?

Úpravu sivých vôd využívame na to, aby sme znížili spotrebu pitnej vody, čím zároveň prispievame k ochrane životného prostredia. Je dobré si uvedomiť, že nejde len o šetrenie investícií v podobe zníženia stočného, ale hlavne o efektívne využívanie vody, šetrenie životného prostredia a jeho zdrojov. Ak začneme využívať inak nespotrebovanú odpadovú vodu už teraz, v budúcnosti môžeme byť o krok vpred s bojom proti suchu.

Ako to funguje?

Čističky sivých vôd využívajú aeróbne biologické procesy, membránovú ultrafiltráciu, ale nájdu sa aj čističky s UV dezinfekciou na výstupe. Takéto metódy zaistia, že voda je po vyčistení bez vírusov a baktérií. Hygienicky je teda úplne nezávadná a spolu s dažďovou vodou je ideálnym alternatívnym zdrojom namiesto plytvania pitnou vodou. Napriek všetkým výhodám si sivá voda na Slovensku stále nenašla svoje uplatnenie.

autor: Matúš Molitoris