Voľné pracovné miesta

Stredoslovenské múzeum, Nám. SNP 3755/4 A, 974 01 Banská Bystrica
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

múzejný pedagóg / lektor

Pracovné povinnosti:
– tvorba a organizácia výchovno-vzdelávacích aktivít s nadregionálnym dosahom (vyučovacie hodiny, prednášky, semináre),
– manažovanie ponuky vzdelávania pre materské, základné, stredné a vysoké školy na území SR, vypracovávanie metodických listov,
– podľa určeného plánu sa podieľať na zabezpečení služieb v expozíciách,
– zabezpečovať lektorát vo vybranej expozícii a výstave,
– zabezpečovať prezentačné aktivity, podujatia a tvorivé dielne vo vybranej expozícii a výstave,
– plniť úlohy v súlade s obsahom činnosti a poslaním Stredoslovenského múzea.


Kvalifikačné predpoklady:
– vysokoškolské vzdelanie humanitárneho alebo umeleckého zamerania. Odbor muzeológia, história, náuka o spoločnosti alebo príbuzný odbor výhodou.


Požiadavky na uchádzača:
– schopnosť plánovať a vyhodnocovať úlohy,
– komunikatívnosť a schopnosť pracovať s verejnosťou,
– zodpovednosť, spoľahlivosť, tvorivosť,
– pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti),
– schopnosť spolupracovať a plniť úlohy v pracovnom tíme,
– ochota vzdelávať sa a rozširovať zručnosti,
– ochota pracovať cez víkend a cez pracovný týždeň i v neskorších poobedných hodinách.

Platové zaradenie:
– v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme.


Požadované znalosti:
– Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
– znalosť cudzieho jazyka výhodou,
– prax aj v oblasti cestovného ruchu, marketingu, školstva výhodou.


Požadovaná prax:
– vítaná prax v odbore


Pozícia vhodná pre absolventa:
– je vhodná pre absolventa


Druh pracovného úväzku:
– 7,5 hod.

Termín nástupu:
– predpokladaný nástup od 15.02.2021 alebo dohodou


Pracovný pomer na dobu:
– zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky


Benefity organizácie:
– príspevok na DDS a stravovanie, podnetné a inšpiratívne pracovné prostredie, rekreačné poukazy


Vaše žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom, motivačným listom a dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doručte do 17.01.2022, vrátane, na adresu:
Stredoslovenské múzeum, Nám. SNP 3755/4 A, 974 01 Banská Bystrica
e-mail: ssm@ssmuzeum.sk
telefón: 048/412 58 96
V žiadosti uveďte e-mailový a telefonický kontakt.
Vybraným uchádzačom oznámime termín konania osobného pohovoru.