Výstavy

Premeny Banskej Bystrice

Projektom Premeny Banskej Bystrice chceme priblížiť nedávnu a predsa častokrát už zabudnutú históriu nášho mesta. Zároveň sa snažíme v čase, kedy návštevníci nemôžu navštíviť naše expozície, aj takýmto spôsobom odprezentovať bohatý zbierkový fond Stredoslovenského múzea, vzbudiť záujem a rozšíriť povedomie Banskobystričanov o možno zabudnutej podobe a histórii mesta, v ktorom žijú,

Viac informácií

Bionica – Príroda na to prišla prvá

„Bionicky“ funguje každý živý organizmus od jednoduchej rastlinky až po človeka. Na našej výstave sa napríklad dozviete, v čom spočíva tajomstvo gekoních končatín, vďaka ktorým sa tento plaz stal objektom skúmania nie jedného bionika.

Veríme, že už čoskoro budeme spoločne objavovať nevšedné princípy fungovania živých systémov a ich štruktúr, ktoré sa stali predlohou pri vytváraní konkrétnych technických a technologických zariadení.