Výstavy

 

 

 

 

 

Pracovný list v rámci výstave Dvojníci – menovci z prírody

V prírode sa stretávame s rôznymi menami rastlín a živočíchov. Názvy všetkých druhov organizmov tvorí dvojslovné pomenovanie, ktoré býva odvodené od ich charakteristických čŕt. Často to býva zafarbenie a výzor tela, životný priestor, typické pohybové prejavy alebo je v názve niektorých živočíchov obsiahnutý odkaz na jeho charakteristický zvuk, ktorý vydáva. Tak sa môžeme v prírode stretnúť s rosničkou zelenou, babôčkou zubatokrídlou, stepiarkou dlhorohou, potápkou chochlatou či jesienkou spevavou.

V rámci výstavy sme si pripravili aj sprievodný pracovný list, ktorý vás prostredníctvom otázok prevedie výstavou. Pracovný list si môžete vypýtať pri pokladni a správne odpovede nájdete v priloženom obrázku.

Odpovede na pracovný list k výstave Dvojníci: 
1.	a, pomenovanie podľa sfarbenia:
Medveď hnedý, Včelárik zlatý, Rosnička zelená, Pŕhľaviar červenkastý, Srnovník purpurový atď.
b, pomenovanie podľa tvaru tela:
Jalec maloústy, Myšiarka ušatá, Ropucha bradavičnatá, Muchovník vajcovitý, Ihlica tŕnitá atď.
c, pomenovanie podľa miesta výskytu:
Vrabec domový, Rybárik riečny, Krt podzemný, Diviak lesný, Hviezdica hájna.
2.	a, Tatranský národný park
3.	b, rastie v kyslých biotopoch chudobných na živiny
4.	c, Amerika
5.	Vlkolínec, Levice. Komárno, Tisovec, Veľký Krtíš atď. 
7.  c, dážďovník tmavý
8.  a, krt obyčajný – krtonôžka obyčajná

Virtuálna prehliadka Matterport od Beevam

Paleoart

Ak ste nestihli, alebo vám situácia nedovolila, navštíviť výstavu Paleoart – výprava za tajomným umením praveku, nezúfajte.  Stredoslovenské múzeum, vám, svojim návštevníkom ponúka možnosť navštíviť túto nádhernú výstavu opäť, a to formou virtuálnej prehliadky. Vďaka autorovi Róbertovi (Viktorovi) Němečekovi a Stredoslovenskému múzeu budete môcť spoznať takmer 70 jeho maliarskych diel, ktorými reflektuje na to, čo nám ich pravekí anonymní tvorcovia v útrobách jaskýň zanechali.

 

Karol Molnár – nepokoj farieb, v pokoji zbraní

Nestihli ste výstavu Karol Molnár – nepokoj farieb v pokoji zbraní? Nevadí, pozrite si ho opäť spolu s nami.