Kontakty

+421 48 412 58 96

Administratívna budova:

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici,
Nám. SNP 3755/4A , 974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 412 58 96
E-mail: ssm@ssmuzeum.sk

Firemné údaje:

IČO : 35984953
DIČ : 2021427133

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
BBAN: 7000395956/8180
IBAN: SK72 8180 0000 0070 0039 5956
BIC CODE: SPSRSKBA

ZAMESTNANCI STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA

VEDENIE STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA


ODBORNÝ ÚSEK

↵ Oddelenie kurátorov


↵ Dokumentačné oddelenie


↵ Oddelenie konzervátorov


PREZENTAČNÝ ÚSEK

Koordinátor pre MATEJOV DOM,
lektor
Romana Hradecká

Lektor,
manažér vzdelávania

Mgr. Ivana Mináriková

Pokladník,
lektor

Petronela Kubišová

Koordinátor pre THURZOV DOM, lektor
Mgr. Gabriela Benčová

Vedúca oddelenia lektorov
Jaroslava Dobrotová

Pokladník, lektor
Silvia Redlingerová

Lektor, grafik
Mgr. Barbora Paulínyová

Manažér marketingu, projektov a podujatí
Mgr. art. Katarína Borošová

Koordinátor pre TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ, lektor
RNDr. Dana Bardonová

Lektor
Ing. Lesanka Blažencová

Pokladník, lektor
Mgr. Soňa Kontúrová

↵ Oddelenie lektorov


↵ Oddelenie výstav


↵ Vzdelávacie oddelenie


EKONOMICKO – PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

  • ekonomicko-prevádzkový úsek vedieriaditeľ SSM Roman Hradecký

↵ Ekonomické oddelenie