Kontakty

+421 48 412 58 96

Administratívna budova:

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici,
Nám. SNP 3755/4A , 974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 412 58 96
E-mail: ssm@ssmuzeum.sk

Firemné údaje:

IČO : 35984953
DIČ : 2021427133

Bankové spojenie : Štátna pokladnica
BBAN: 7000395956/8180
IBAN: SK72 8180 0000 0070 0039 5956
BIC CODE: SPSRSKBA

Usage limits exceeded.

ZAMESTNANCI STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA

ÚSEK RIADITEĽA

ODBORNÝ ÚSEK

Oddelenie kurátorov


PhDr. Filip Glocko
Vedúci oddelenia kurátorov, vedúci oddelenia konzervátorov, historik


Oddelenie konzervátorov


Dokumentačné oddelenie


Eva Dusková
Vedúca dokumentačného oddelenia,dokumentátor


PREZENTAČNÝ ÚSEK

Oddelenie lektorov


Jaroslava Dobrotová
Vedúca oddelenia lektorov, lektor


Oddelenie výstavné


Oddelenie vzdelávania


 

EKONOMICKO – PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

Ekonomické oddelenie


Oddelenie prevádzkové


Ing. Juraj Chrenko
Správca budov
chrenko@ssmuzeum.sk
048/412 58 96, 0903 249 325


 • Jozef Donoval
  Vodič, údržbár
  048/412 58 96
 • Katarína Kožáková
  upratovačka
  048/412 58 96
 • Iveta Mazúchová
  upratovačka
  048/412 58 96
 • Ľudmila Sabóová
  upratovačka
  048/410 33 76