Voľné pracovné miesta

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

múzejný pedagóg / lektor – so zameraním na prírodné vedy

Pracovné povinnosti:

 • tvorba a organizácia výchovno-vzdelávacích aktivít s nadregionálnym dosahom (vyučovacie hodiny, prednášky, semináre),
 • manažovanie ponuky vzdelávania pre materské, základné, stredné a vysoké školy na území SR, vypracovávanie metodických listov,
 • podľa určeného plánu sa podieľať na zabezpečení služieb v expozíciách počas týždňa aj počas víkendov,
 • zabezpečovať lektorát vo vybranej expozícii a výstave,
 • zabezpečovať prezentačné aktivity, podujatia a tvorivé dielne vo vybranej expozícii a výstave,
 • plniť úlohy v súlade s obsahom činnosti a poslaním Stredoslovenského múzea.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie prírodovedného zamerania. Odbor muzeológia, ekológia, biológia alebo príbuzný odbor výhodou.

Požiadavky na uchádzača:

 • schopnosť plánovať a vyhodnocovať úlohy,
 • komunikatívnosť a schopnosť pracovať s verejnosťou,
 • zodpovednosť, spoľahlivosť, tvorivosť,
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti),
 • schopnosť spolupracovať a plniť úlohy v pracovnom tíme,
 • ochota vzdelávať sa a rozširovať zručnosti,
 • ochota pracovať cez víkend a cez pracovný týždeň i v neskorších poobedných hodinách.

Platové zaradenie:

 • v zmysle zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme.

Požadované znalosti:

 • Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook,
 • znalosť cudzieho jazyka výhodou,
 • prax aj v oblasti cestovného ruchu, marketingu, školstva výhodou.

Požadovaná prax:

 • vítaná prax v odbore

Pozícia vhodná pre absolventa:

 • je vhodná aj pre absolventa

Druh pracovného úväzku:

 • 7,5 hod.

Termín nástupu:

 • 01.2024

Pracovný pomer na dobu:

 • určitú jeden rok so skúšobnou dobou 3 mesiace, s možnosťou následného predĺženia na dobu neurčitú

Benefity organizácie:

 • príspevok na DDS a stravovanie, podnetné a inšpiratívne pracovné prostredie, rekreačné poukazy

Vaše žiadosti spolu so štruktúrovaným profesijným životopisom, motivačným listom a dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doručte do 11.12.2023, vrátane, na adresu:

Stredoslovenské múzeum, Nám. SNP 3755/4 A, 974 01 Banská Bystrica

e-mail: ssm@ssmuzeum.sk

telefón: 048/412 58 96

V žiadosti uveďte e-mailový a telefonický kontakt.

Vybraným uchádzačom oznámime termín konania osobného pohovoru.

Výberové konanie – múzejný pedagóg_lektor – prírodné vedy