Aktuálne

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA V MÚZEU

Stredoslovenské múzeum vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných pozícií:
 

VODIČ / ÚDRŽBÁR

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom do 8 miest na sedenie, alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3500 kg(skupina B),
– vykonáva jazdy, vedie evidenciu, zodpovedá za periodické a správne zúčtovanie PHM, vykonáva predpísané kontroly na STK a zabezpečuje údržbu vozidla,
– zodpovedá za nakládku a vykládku, ako aj prevoz zbierkových predmetov a iných materiálov vo zverenom vozidle,
– zabezpečuje bežné údržbárske práce v štyroch domoch Stredoslovenského múzea,
– zabezpečuje údržbu elektrických a strojových zariadení, podieľa sa na servisných a revíznych konaniach,
– zodpovedá za zverené náradie a materiál na opravu a chod budov,
– technicky spolupracuje na príprave a realizácii aktivít Stredoslovenského múzea

Zamestnanecké výhody, benefity

príspevok na DDS, finančný príspevok na stravovanie, podnetné a inšpiratívne pracovné prostredie, dodatková dovolenka 5 dní

Informácie o výberovom konaní

Pracovný pomer sa uzatvára na jeden rok, so skúšobnou dobou 3 mesiace, s možnosťou následného predĺženia na dobu neurčitú.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

23.9.2022 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou

Vzdelanie v odbore

technický alebo elektrotechnický odbor, vodičské oprávnenie skupiny B s praxou min.5 rokov

Ostatné znalosti

Microsoft Word – Mierne pokročilý
Microsoft Excel – Mierne pokročilý
Microsoft Outlook – Mierne pokročilý

Vodičský preukaz

B

Prax na pozícii/v oblasti

vodič min.5 rokov
 

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– manuálna zručnosť, schopnosť podieľať sa na inštalácii a deinštalácii výstav,
– administratívno-technické zručnosti a znalosti,
– komunikatívnosť a schopnosť spolupracovať v kolektíve,
– zodpovednosť, spoľahlivosť, bezúhonnosť,
– ochota vzdelávať sa a rozširovať zručnosti.
 

MÚZEJNÝ PEDAGÓG – LEKTOR

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– tvorba a organizácia výchovno-vzdelávacích aktivít s nadregionálnym dosahom so zameraním na prírodné vedy (vyučovacie hodiny, prednášky, semináre),
– manažovanie ponuky vzdelávania pre materské, základné, stredné a vysoké školy na území SR, vypracovanie metodických listov,
– podľa určeného plánu sa podieľať na zabezpečení služieb v expozíciách počas týždňa aj počas víkendov,
– zabezpečovať lektorát vo vybranej expozícii a výstave,
– zabezpečovať prezentačné aktivity, podujatia a tvorivé dielne vo vybranej expozícii a výstave,
– plniť úlohy v súlade s obsahom činnosti a poslaním Stredoslovenského múzea.

Zamestnanecké výhody, benefity

Príspevok na DDS a stravovanie, podnetné a inšpiratívne pracovné prostredie, dodatková dovolenka 5 dní.

Informácie o výberovom konaní

Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú jeden rok so skúšobnou dobou 3 mesiace a možnosťou následného predĺženia na dobu neurčitú

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

25.9.2022

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore

prírodovedné zameranie, odbor muzeológia, ekológia, biológia alebo príbuzný odbor výhodou

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Stredne pokročilý (B2)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – Pokročilý
Microsoft Excel – Pokročilý
Microsoft PowerPoint – Pokročilý
Microsoft Outlook – Pokročilý

Pozícia je vhodná pre absolventa

Áno

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– schopnosť plánovať a vyhodnocovať úlohy,
– komunikatívnosť a schopnosť pracovať s verejnosťou,
– zodpovednosť, spoľahlivosť, tvorivosť,
– pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti),
– schopnosť spolupracovať a plniť úlohy v pracovnom tíme,
– ochota vzdelávať sa a rozširovať zručnosti,
– ochota pracovať cez víkend a cez pracovný týždeň i v neskorších poobedných hodinách.

 

Aktualizácia knižničného fondu Stredoslovenského múzea

V roku 2021 získalo Stredoslovenské múzeum prostredníctvom úspešného projektu Aktualizácia knižničného fondu Stredoslovenského múzea finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia. Do knižnice múzea bolo doplnených celkovo 54 nových titulov odbornej literatúry. Z oblasti prírodných vied sú to aktuálne determinačné kľúče na poznávanie stromov a krov, vybraných skupín hmyzu, vtákov a cicavcov. Z oblasti spoločenských vied pribudli do knižnice etnologické a historické tituly rozširujúce zdroj informácií o regióne stredného Slovenska. Nové akvizície knižnice sú evidované a uložené v knižnici v Tihányiovskom kaštieli a prístupné pre interných aj externých používateľov knižničných služieb počas otváracích hodín múzea. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

Náš nový mediálny partner

Projekt #praveslovenske vďaka online nástrojom prezentuje „Hrdo a Srdcom“ všetko krásne, čo doma máme, preto si ceníme, že aj so Stredoslovenským múzeom nadviazali spoluprácu. Milujme a vážme si naše kultúrne bohatstvo. Spoznávajme spolu slovenských umelcov a výrobcov, pravé slovenské výrobky, slovenské tradície, folklór, históriu a krásy Slovenska.

Plán činnosti na rok 2022

plan_cinnosti_ssm_narok_2022

Vyhodnotenie činnosti SSM za rok 2021

vyhodnotenie_činnosti_ssm_zarok_2021

 

Realizácia výtvarného návrhu prírodovednej expozície Premeny prírody

V roku 2020 Stredoslovenské múzeum realizovalo v spolupráci s dielňou Mao arch s.r.o. komplexný architektonický návrh, v ktorom sa okrem nových zamestnaneckých a návštevníckych priestorov navrhla aj modernizácia stálej expozície v Tihányiovskom kaštieli.

Ku komplexnému návrhu sa v roku 2021 dopracoval výtvarný návrh, ktorého realizáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu a Banskobystrický samosprávny kraj. Vo verejnej súťaži zvíťazil návrh z dielne Ing. arch. Tomáša Tornyosa, autorkou výtvarného návrhu bola Ing. arch. Miroslava Tornyosová.

Výtvarný návrh vychádzal zo scenára odborných zamestnancov múzea, ako aj z potrieb návštevníkov, ktorí prostredníctvom novej expozície a interaktívnych prvkov spoznajú tajomný svet prírody v jej širokej škále. Vzniká priestor na to, aby si v múzeu našiel každý čo hľadá – zbierkové predmety, moderné technológie, vizuálny a zvukový zážitok. Všetko, čo potrebuje návštevník k budovaniu vzťahu k múzeám, ich pravidelnej návšteve a pochopeniu ich významu pre spoločnosť.

Stredoslovenské múzeum je opäť bližšie k vám

Stredoslovenské múzeum je opäť o niečo bližšie k svojim návštevníkom aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia. Unikátna Zelená miestnosť v Thurzovom dome sa v roku 2021 dočkala revitalizácie. V rámci projektu sme inštalovali nové špecializované osvetlenie celej siene a návštevníkom je k dispozícii audiovizuálny sprievodca v slovenskom a anglickom jazyku. Návštevníci si ho mohli zdarma vyskúšať počas predchádzajúceho víkendu.

 

Videodokument o Thurzovom dome

Počas Vianoc mali naši priaznivci možnosť pozrieť si na sociálnej sieti Facebook ukážku z 3D animovaného dokumentárneho filmu Thurzov dom v premenách času, ktorý okrem známych faktov prináša nové poznatky z histórie tejto architektonickej pamiatky. Úvahy o výrobe tohto audiovizuálneho diela siahajú do roku 2019, keď sme pripravovali projekt novej stálej spoločenskovednej expozície Tranzithistory. Film sa stane súčasťou jej prvej časti, venovanej histórii Thurzovho domu, ktorý patrí medzi najstaršie svetské stavby v Banskej Bystrici. Výrobe dokumentu predchádzalo niekoľkomesačné štúdium archívnych materiálov, odbornej literatúry, historických plánov mesta, architektonických návrhov budovy a fotografií, po ktorom nasledovalo písanie scenára, založeného na sprievodnom slove s voliteľnými cudzojazyčnými titulkami (angličtina, nemčina, maďarčina, francúzština). Obsah filmu vychádza z výsledkov bádania a najnovších výskumov, ktoré okrem iného vyvrátili všeobecne akceptovanú hypotézu o vzniku Thurzovho domu stavebným zlúčením dvoch vedľa seba stojacich budov.

Na základe získaných poznatkov sme pripravili podklady pre externú firmu, ktorá realizovala výrobu filmu technológiami leteckého snímkovania (spektrografia námestia a jeho okolia pomocou dronu so špeciálnym softwarom), 3D modelovania v počítači, grafického znázornenia a animácie. 

Pri realizácii projektu vznikla obojstranne konštruktívna a obohacujúca spolupráca, v rámci ktorej sa podarilo dosiahnuť súhru medzi odbornosťou a laickosťou, resp. nájsť vhodný spôsob, ako bežnému návštevníkovi priblížiť históriu Thurzovho domu. Týmto filmom ju však neabsolutizujeme, pretože ďalšie archeologické, architektonicko-historické alebo reštaurátorské výskumy, realizované v budúcnosti, môžu priniesť nové poznatky, potvrdiť alebo vyvrátiť tie doterajšie.

Realizáciu dokumentárneho filmu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.

 

Spoznajte Zelenú miestnosť inak

Zelená sieň v Thurzovom dome sa dočkala ďalšej modernizácie. Vďaka zrealizovanému projektu, ktorý finančne podporil Fond na podporu umenia, je pre návštevníkov opäť o niečo atraktívnejšia. Verejnosti bude výnimočne sprístupnená 03.02.2022 o 17:00 hod., a to v rámci podujatia Nové príbehy Thurzovho domu.

 

Súčasťou meštianskych domov v 15. storočí bývali v minulosti zelené siene. Jedna z nich sa nachádza na prízemí Thurzovho domu. Je to obdĺžniková miestnosť s valenou klenbou, ktorej steny a strop zdobia vzácne fresky z konca 15. storočia. Nástenné maľby boli objavené v 50. rokoch minulého storočia.

Do dnešných dní prešla Zelená sieň dvoma reštaurátorskými obnovami. Za reštaurovanie v rokoch 2005 – 2007 získala cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii obnova – reštaurovanie a tiež cenu Ministerstva kultúry SR Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2006. Podľa výsledkov odborných výskumov je najzachovalejšou zelenou miestnosťou na Slovensku. Ako trvalá expozičná časť je prístupná verejnosti aj formou edukačných aktivít, či vybraných podujatí“, upozornila historička Stredoslovenského múzea Vladimíra Luptáková.

Najnovšie sa Zelená sieň dočkala ďalšej modernizácie, a to v podobe správneho a vyhovujúceho osvetlenia a multimediálneho sprievodcu pre návštevníkov. Zmeny mohli byť realizované vďaka projektu, ktorý finančne podporil Fond na podporu umenia. 

Vďaka aktuálnej modernizácii Zelenej siene sa nám na jednej strane podarilo zvýrazniť umeleckú, historickú a kultúrnu hodnotu tejto vzácnej miestnosti so zachovanou freskovou výzdobou. Na strane druhej, sme opäť o niečo bližšie našim návštevníkom a ich potrebám. Okrem vhodného osvetlenia, ktoré podčiarkuje osobitosť tejto miestnosti, môžu tiež využiť sprievodcu s dotykovým displejom. Audio ukážky sú dostupné v slovenskom a anglickom jazyku. Slovenskú verziu nahral známy herec a Banskobystričan Michal Ďuriš. Anglickú verziu načítal Michael Dove z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela“, doplnila vedúca Prezentačného oddelenia Ivana Žačoková.

Verejnosť si môže zmodernizovanú podobu Zelenej siene pozrieť už 03.02.2022 o 17:00 hod. V rámci podujatia Nové príbehy Thurzovho domu odznie aj zaujímavá prednáška reštaurátora Zelenej siene Jozefa Doricu. Nakoľko je Stredoslovenské múzeum momentálne zatvorené z dôvodu prípravy novej stálej expozície, sprístupní Zelenú sieň pre návštevníkov počas víkendu 05. a 06.02.2022 zdarma. Práve v týchto dňoch budú môcť návštevníci otestovať audiovizuálneho sprievodcu.