Aktuálne

Mapovanie života

Stredoslovenské múzeum je pamätnou inštitúciou, ktorej úlohou je tiež dokumentácia spoločnosti súčasnej doby. Preto sa rozhodlo prísť s výzvou na mapovanie života v meste pod Urpínom počas aktuálnej pandemickej situácie. Projekt má dve časti, do ktorých obyvatelia Banskej Bystrice či základné a stredné školy v rámci projektov môžu prispieť.

O PROJEKTE

Reštaurovanie najvzácnejšieho exponátu Stredoslovenského múzea

Hlavy sv. Jána Krstiteľa z Tajova – II. etapa

O PROJEKTE

REŠTAUROVANIE TROCH OBRAZOV Z FONDU STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA

O PROJEKTE

REŠTAUROVANIE STARÝCH TLAČÍ 16. STOROČIA V STREDOSLOVENSKOM MÚZEU

O PROJEKTE

PREMENY BANSKEJ BYSTRICE

O PROJEKTE

VYSKLADAJ SI NÁMESTIE

Tvorivá séria pre najmenších, vďaka ktorej spoločne hravou a kreatívnou formou spoznáme dominanty bystrického námestia. Jednotlivé pamiatky si môžete stiahnuť, vymaľovať a po nazbieraní všetkých 10 budov zrekonštruovať námestie Banskej Bystrice, alebo vystavať svoje vlastné.

→ SLEPÁ MAPA A MAKETY DOMOV NA VYSTRIHNUTIE


ROZPRÁVKY Z MÚZEA

O PROJEKTE