THURZOV DOM

THURZOV DOM

Thurzov dom patrí k najstarším zachovaným svetským stavbám v Banskej Bystrici. Prvé zmienky o ňom nachádzame v archívnych prameňoch už v roku 1495, kedy banský ťažiar Ján Thurzo z Betlanoviec kúpil od richtára Jána Langa z Rožňavy dva domy situované na banskobystrickom námestí. Ján Thurzo nechal tieto dva domy spojiť prestavbou a tak vznikol na námestí reprezentačný dom, ktorý sa stal na dlhé roky sídlom Thurzovsko-Fuggerovskej obchodnej  spoločnosti.

Dnešnú podobu dom získal pri prestavbe v 2. polovici 16. storočia, kedy sa na priečelí objavili mnohé prvky inšpirované talianskou renesanciou, tzv. sgrafito na fasáde.

Od začiatku 20. storočia prízemné priestory Thurzovho domu začali slúžiť hlavne pre obchodné účely, čo sa výrazne prejavilo na tvare a najmä počte okien. Na nepoznanie zmenená Zelená sieň so svojimi sčasti zničenými, sčasti znehodnotenými nástennými maľbami slúžila jednému z jej  majiteľov aj ako udiareň.

Vojnové udalosti zo začiatku roka 1945 zmenili podobu banskobystrického sídla Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti. Po zásahu nevybuchnutou leteckou bombou sa zrútila strecha a s ňou  aj všetky klenby nad druhým poschodím spolu s časťou dvornej fasády. Kedysi pyšný meštiansky dom, priam čítanková ukážka svetskej renesančnej architektúry, sa zmenil na ruinu, ktorá čakala na naplnenie svojho osudu – demoláciu. Doslova v hodine dvanástej, keď už bol vydaný aj výmer na zbúranie, dochádza k nečakanému zvratu udalostí. Objavenie nástenných malieb v Zelenej miestnosti bolo jedným z rozhodujúcich dôvodov na zastavenie plánovanej asanácie celého domu.

Po rozsiahlej pamiatkovej obnove objektu, na ktorom sa okrem vojnových udalostí podpísal aj zub času, bola v priestoroch Thurzovho domu 28. augusta 1958 sprístupnená spoločenskovedná expozícia zameraná na historické premeny Banskobystrického kraja od najstarších dôb praveku, cez stredovek, novovek až po začiatky 20. storočia.

V súčasnosti prebiehajú v objekte prípravné a rekonštrukčné práce spojené s inštaláciou novej expozície regionálneho charakteru.

 

Zelená sieň

Na prízemí domu sa nachádza unikátna miestnosť s valenou klenbou zdobená figurálnymi a rastlinnými maľbami. Ide o tzv. „zelenú sieň“, ktorej maľby vznikli v druhej polovici 15. storočia. Datovanie sa opiera o dva erby umiestnené na strope valenej klenby. Erby patria kráľovi Matejovi Korvínovi a jeho manželke Beatrix Aragónskej. Steny zelenej siene zdobia popri rastlinných motívoch aj figurálne výjavy Tanec s medveďom, Sv. Juraj v boji s drakom, Danielov sen a objavenie drahého kovu, Kristus a Samaritánka, Posledný súd, Sv. Barbora, Mojžiš, Zuzana a starci a ďalšie.

V rokoch 2005 až 2007 boli v zelenej sieni zrealizované komplexné reštaurátorské práce s cieľom zachrániť ohrozenú vzácnu freskovú výzdobu. Finančné prostriedky na záchranné práce zo svojich príjmov uvoľnil zriaďovateľ múzea – Banskobystrický samosprávny kraj a  sumou 800 000,-Sk prispela aj Nadácia SPP a.s.

Reštaurátorský tím pod vedením akademického maliara Jozefa Doricu zrealizoval odborníkmi vysoko hodnotený reštaurátorský zásah. Na Slovensku po prvýkrát použili reštaurátori nový technologický postup očistenia stien.

Zelená sieň bola slávnostne uvedená do života inauguračným koncertom 18. apríla 2007.

V roku 2007 získalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici za tento jedinečný reštaurátorský počin cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii obnova – reštaurovanie a prestížnu cenu Ministerstva kultúry SR Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2006.

Aj napriek dočasného uzatvoreniu expozície v Thurzovom dome je vzácna Zelená sieň prístupná návštevníkom Stredoslovenského múzea. V prípade záujmu, si počas pracovného týždňa môžu návštevníci priplatiť komentovanú prehliadku siene.

Vážení návštevníci,

Spoločenskovedná expozícia – História stredného Slovenska je aj naďalej ZATVORENÁ z dôvodu rekonštrukcie expozičných miestností. I napriek dočasnému uzatvoreniu expozície sú výstavy a ponuka tvorivých dielní pre školy a verejnosť v Thurzovom dome stále k dispozícii v čase otváracích hodín!
Za pochopenie vopred ďakujeme a tešíme sa na vašu návštevu na kultúrno-spoločenských podujatiach a výstavných projektoch, ktoré pre vás v Stredoslovenskom múzeu i naďalej pripravujeme.

Vaše Stredoslovenské múzeum
Request was denied for some reason.

Expozície

Výstavy

Podujatia

Thurzov dom:

  • Nám. SNP č. 4, Banská Bystrica
  • E-mail: td@ssmuzeum.sk
  • Koordinátor Thurzovho domu: Mgr. Ivana Mináriková
  • minarikova@ssmuzeum.sk
  • +421 48 412 58 97
  • +421 917 898 768
  • Súradnice polohy Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica: 48.7351153,19.145503200000007

Otváracie hodiny

PondelokZATVORENÉ
Utorok až Piatok09:0017:00
Sobota a Nedeľa13.0017.00