THURZOV DOM

Thurzov dom patrí k najstarším zachovaným svetským stavbám v Banskej Bystrici. Prvé zmienky o ňom nachádzame v archívnych prameňoch už v roku 1495, kedy banský ťažiar Ján Thurzo z Betlanoviec kúpil od richtára Jána Langa z Rožňavy dva domy na banskobystrickom námestí. Ján Thurzo nechal tieto dva domy spojiť prestavbou, a tak vznikol na námestí reprezentačný dom, ktorý sa stal na dlhé roky sídlom Thurzovsko-Fuggerovskej obchodnej spoločnosti. Dnešnú podobu dom získal po prestavbe v 2. polovici 16. storočia, kedy sa na priečelí objavili prvky inšpirované talianskou renesanciou, tzv. sgrafito na fasáde.

Druhá polovica 20. storočia sa spája s temným obdobím histórie Thurzovho domu. V roku 1945 bol dom zasiahnutý nevybuchnutou leteckou bombou. Došlo k poškodeniu strechy, dlhodobému zatekaniu do objektu, vzniku statických poškodení a dom postupne chátral. 24. októbra 1948 bolo dokonca vydané povolenie na jeho zbúranie. Doslova v hodine dvanástej dochádza k zvratu. Objavenie nástenných malieb v Zelenej sieni bolo jedným z rozhodujúcich dôvodov na zastavenie plánovanej asanácie celého domu. Práve Zelená sieň je dnes najvýznamnejšou časťou celého Thurzovho domu. Ukrýva vzácne nástenné maľby, historickú valenú klenbu i erby kráľa Mateja Korvína a jeho manželky Beatrix Aragónskej.

Po rozsiahlej pamiatkovej obnove objektu, na ktorom sa okrem vojnových udalostí podpísal aj zub času, bola v priestoroch Thurzovho domu 28. augusta 1958 sprístupnená spoločenskovedná expozícia zameraná na historické premeny Banskobystrického kraja od najstarších dôb praveku, cez stredovek, novovek až po začiatky 20. storočia. 

 

Zelená sieň

Na prízemí domu sa nachádza unikátna miestnosť s valenou klenbou zdobená figurálnymi a rastlinnými maľbami. Ide o tzv. Zelenú sieň, ktorej maľby vznikli v druhej polovici 15. storočia. Datovanie sa opiera o dva erby umiestnené na strope valenej klenby. Erby patria kráľovi Matejovi Korvínovi a jeho manželke Beatrix Aragónskej. Steny Zelenej siene zdobia popri rastlinných motívoch aj figurálne výjavy: Tanec s medveďom, Sv. Juraj v boji s drakom, Danielov sen a objavenie drahého kovu, Kristus a Samaritánka, Posledný súd, Sv. Barbora, Mojžiš, Zuzana a starci a ďalšie.

V rokoch 2005 až 2007 boli v Zelenej sieni realizované komplexné reštaurátorské práce s cieľom zachrániť ohrozenú vzácnu freskovú výzdobu. Finančné prostriedky na záchranné práce zo svojich príjmov uvoľnil zriaďovateľ múzea – Banskobystrický samosprávny kraj a  sumou 800 000,-Sk prispela aj Nadácia SPP a. s.

Reštaurátorský tím pod vedením akademického maliara Jozefa Doricu zrealizoval odborníkmi vysoko hodnotený reštaurátorský zásah. Na Slovensku po prvýkrát použili reštaurátori nový technologický postup očistenia stien. Zelená sieň bola slávnostne uvedená do života inauguračným koncertom 18. apríla 2007.

V roku 2007 získalo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici za tento jedinečný reštaurátorský počin cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii obnova – reštaurovanie a prestížnu cenu Ministerstva kultúry SR Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2006.

Expozície

Výstavy

Podujatia

Thurzov dom:

  • Nám. SNP č. 4, Banská Bystrica
  • E-mail: td@ssmuzeum.sk
  • Tel. č.: +421 48 412 58 97
  • Koordinátor Thurzovho domu: Mgr. Ivana Mináriková, minarikova@ssmuzeum.sk, +421 917 898 768
  • Súradnice polohy Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica: 48.7351153,19.145503200000007

Otváracie hodiny

PondelokZATVORENÉ
Utorok – Piatok10:0018:00
Sobota a Nedeľa14.0018.00