Pre školy

OZNAM:

Ponuka vzdelávacích aktivít Stredoslovenského múzea pre materské školy 

Celú ponuku nájdete na priloženom dokumente SSM-Ponuka pre MS_2024 jar

 

Ponuka vzdelávacích aktivít Stredoslovenského múzea pre základné školy I. stupňa 

Celú ponuku nájdete na priloženom dokumente SSM-Ponuka pre I-ZS_2024 jar

 

Ponuka vzdelávacích aktivít Stredoslovenského múzea pre základné školy II. stupňa 

Celú ponuku nájdete na priloženom dokumente SSM-Ponuka pre II-ZS_2024 jar

 

Ponuka vzdelávacích aktivít Stredoslovenského múzea pre stredné školy 

Celú ponuku nájdete na priloženom dokumente SSM-Ponuka pre SS_2024 jar