Kontakty

+421 48 412 58 96

Administratívna budova:

Stredoslovenské múzeum
Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica

Firemné údaje:

IČO: 35984953
DIČ: 2021427133

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000395956/8180
IBAN: SK72 8180 0000 0070 0039 5956
BIC CODE: SPSRSKBA


Sekretariát:
ssm@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

Press:

Mgr. Dana Kurtíková
kurtikova@ssmuzeum.sk
+421 911 055 330

THURZOV DOM
Námestie SNP 4, Banská Bystrica
td@ssmuzeum.sk
+421 484 125 897

MATEJOV DOM
Námestie Š. Moysesa 20, Banská Bystrica
md@ssmuzeum.sk
+421 484 125 577

TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ
Radvanská 27, Banská Bystrica
tk@ssmuzeum.sk
+421 484 103 376


ZAMESTNANCI STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA

ÚSEK RIADITEĽA

 • PhDr. Marcel Pecník
  riaditeľ
  ssm@ssmuzeum.sk
  +421 484 125 896
 • Mgr. Vladimíra Luptáková
  vedecká tajomníčka
  luptakova@ssmuzeum.sk
  +421 940 511 496
 • Jana Rusková
  asistentka
  ruskova@ssmuzeum.sk
  +421 904 511 559

ODDELENIE KURÁTOROV

 • RNDr. Jaroslava Bobáková
  vedúca oddelenia
 • RNDr. Jaroslava Bobáková
  botanička
  bobakova@ssmuzeum.sk
  +421 940 511 539
 • PhDr. Filip Glocko
  historik
  glocko@ssmuzeum.sk
  +421 412 58 96
 • Mgr. Peter Račko, PhD.
  numizmatik
  racko@ssmuzeum.sk
  +421 484 125 896
 • Mgr. Marta Ďuricová, PhD.
  archeologička
  duricova@ssmuzeum.sk
  +421 484 125 896
 • Mgr. Jana Koltonová
  etnologička
  koltonova@ssmuzeum.sk
  +421 484 125 896
 • Mgr. Juraj Žembera, PhD.
  historik umenia
  zembera@ssmuzeum.sk
  +421 484 125 896
 • Ing. Renáta Kapustová
  zoologička – bezstavovce
  kapustova@ssmuzeum.sk
  +421 484 103 376
 • Mgr. Lenka Hrašková
  zoologička – stavovce
  hraskova@ssmuzeum.sk
  +421 484 103 376
 • Mgr. Lucia Hrčková, PhD.
  Paleontologička
  hrckova@ssmuzeum.sk
  +421 484 103 376

ODDELENIE ODBORNEJ SPRÁVY ZBIERKOVÝCH PREDMETOV

 • RNDr. Elena Martincová
  zástupca riaditeľa
  vedúca oddelenia
 • RNDr. Elena Martincová
  dokumentátorka
  emartincova@ssmuzeum.sk
  +421 917 898 767
 • Mgr. Miloš Bačík, PhD.
  dokumentátor, knihovník
  bacik@ssmuzeum.sk
  +421 484 103 376
 • Mgr. Jakub Masarik
  kustód
  masarik@ssmuzeum.sk
  +421 484 125 577
 • Mgr. art. Miloš Packo
  reštaurátor
  packo@ssmuzeum.sk
  +421 484 125 896
 • Mgr. Mária Loydlová
  konzervátorka
  loydlová@ssmuzeum.sk
 • +421 484 125 896
 • Dominika Dubská
  konzervátorka
  dubska@ssmuzeum.sk
  +421 484 125 896
 • Eva Dusková
  dokumentátorka
  duskova@ssmuzeum.sk
  +421 484 103 376

PREZENTAČNÉ ODDELENIE

 • Mgr. Ivana Žačoková
  vedúca oddelenia
 • Mgr. Dana Kurtíková
  PR manažérka, lektorka
  kurtikova@ssmuzeum.sk
  +421 911 055 330
 • Bc. Kristína Chromeková
  manažérka kultúry, lektorka
  chromekova@ssmuzeum.sk
 • Mgr. Ivana Žačoková
  manažérka vzdelávania, lektorka
  zacokova@ssmuzeum.sk
  +421 915 788 146
 • Eva Smoleková
  grafik, lektor
  smolekova@ssmuzeum.sk
  +421 903 480 265
 • Bc. Marián Hrinko
 • výtvarník, lektor
  hrinko@ssmuzeum.sk
  +421 484 125 897
 • Jaroslava Dobrotová
  múzejná pedagogička, lektorka
  dobrotova@ssmuzeum.sk
  +421 917 898 768
 • Mgr. Ján Beňo, PhD.
  múzejný pedagóg, lektor
  beno@ssmuzeum.sk
  +421 484 103 376
 • múzejný pedagóg, lektor
  tk@ssmuzeum.sk
  +421 484 103 376
 • Mgr. Anna Nociarová
  múzejná pedagogička, lektorka
  nociarova@ssmuzeum.sk
  +421 484 125 897
 • Mgr. Andrea Dianišková
  múzejný pedagóg, lektor
  dianiskova@ssmuzeum.sk
  +421 484 103 376
 • Mgr. Viera Bubelková
  pokladníčka, lektorka
  bubelkova@ssmuzeum.sk
  +421 484 125 897
 • Mária Sotáková
  pokladníčka, lektorka
  sotakova@ssmuzeum.sk
  +421 484 125 577
 • Lenka Kiseláková
  pokladníčka, lektorka
  kiselákova@ssmuzeum.sk
  +421 484 103 376

 PREVÁDZKOVÉ ODDELENIE

 • Ing. Paulína Kubiňáková
  vedúca oddelenia
 • Ing. Paulína Kubiňáková
  ekonómka
  kubinakova@ssmuzeum.sk
  +421 917 527 214
 • Eva Donovalová
  účtovníčka
  donovalova@ssmuzeum.sk
  uctovnik@ssmuzeum.sk
  +421 484 125 896
 • Janka Sihelská
  mzdová účtovníčka
  ekonom@ssmuzeum.sk
  +421 484 125 896
 • Mgr. art. Katarína Borošová
  projektová manažérka
  borosova@ssmuzeum.sk
  +421 918 337 254
 • Boris Vigaš
  správca budov
  vigas@ssmuzeum.sk
  +421 911 055 329
 • Ing. Milan Prcúch
  vodič, údržbár
 • prcuch@ssmuzeum.sk
 • 0948 047 125
 • Iveta Mazúchová
  upratovačka
  +421 484 125 897
 • Katarína Kožáková
  upratovačka
  +421 484 125 896
 • Jana Kožáková
  upratovačka
  +421 484 103 376