Kontakty

+421 48 412 58 96

Administratívna budova:

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici,
Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 484 125 896
E-mail: ssm@ssmuzeum.sk

Firemné údaje:

IČO: 35984953
DIČ: 2021427133

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000395956/8180
IBAN: SK72 8180 0000 0070 0039 5956
BIC CODE: SPSRSKBA

ZAMESTNANCI STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA

ÚSEK RIADITEĽA

ODBORNÝ ÚSEK

Oddelenie kurátorov


PhDr. Filip Glocko
Vedúci oddelenia kurátorov, vedúci oddelenia konzervátorov, historik


Oddelenie konzervátorov


Dokumentačné oddelenie


Eva Dusková
Vedúca dokumentačného oddelenia,dokumentátor


PREZENTAČNÝ ÚSEK

Oddelenie lektorov


Jaroslava Dobrotová
Vedúca oddelenia lektorov, lektor


Oddelenie výstavné


 

Oddelenie vzdelávania


 
 

EKONOMICKO – PREVÁDZKOVÝ ÚSEK

Ekonomické oddelenie


Oddelenie prevádzkové


Ing. Peter Petrík
Správca budov
petrik@ssmuzeum.sk
048/412 58 96, 0911 055 329


 • Jozef Donoval
  Vodič, údržbár
  048/412 58 96
 • Katarína Kožáková
  upratovačka
  048/412 58 96
 • Iveta Mazúchová
  upratovačka
  048/412 58 96
 • Jana Kožáková
  upratovačka
  048/410 33 76