Kontakty

+421 48 412 58 96

Administratívna budova:

Stredoslovenské múzeum
Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica

Firemné údaje:

IČO: 35984953
DIČ: 2021427133

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000395956/8180
IBAN: SK72 8180 0000 0070 0039 5956
BIC CODE: SPSRSKBA

Sekretariát:
ssm@ssmuzeum.sk
+421 484 125 896

Zástupca riaditeľa:
Mgr. Matúš Molitoris
molitoris@ssmuzeum.sk
+421 911 237 783, +421 484 125 896

PR manažér:
Mgr. Martina Saktorová
saktorova@ssmuzeum.sk
+421 911 055 330, +421 484 125 897 

Projektový manažér:
Mgr. art. Katarína Borošová
borosova@ssmuzeum.sk
+421 918 337 254

Manažér vzdelávania:
Mgr. Ivana Žačoková
zacokova@ssmuzeum.sk
+421 917 898 768, +421 484 125 897 

THURZOV DOM
Námestie SNP 4, Banská Bystrica
td@ssmuzeum.sk
+421 484 125 897 

MATEJOV DOM
Námestie Š. Moysesa 20, Banská Bystrica
md@ssmuzeum.sk
+421 484 125 577

TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ
Radvanská 27, Banská Bystrica
tk@ssmuzeum.sk
+421 484 103 376

ZAMESTNANCI STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA

ÚSEK RIADITEĽA

 • PhDr. Marcel Pecník
  riaditeľ
 • Mgr. Vladimíra Luptáková
  vedecká tajomníčka
 • Jana Rusková
  asistentka

ODDELENIE KURÁTOROV

 • PhDr. Filip Glocko
  vedúci oddelenia
 • PhDr. Filip Glocko
  historik
 • Mgr. Peter Račko, PhD.
  numizmatik
 • Mgr. Rudolf Nádaskay
  archeológ
 • Mgr. Mária Trubínyová
  etnologička
 • RNDr. Jaroslava Bobáková
  botanička
 • Ing. Renáta Kapustová
  zoologička
 • Mgr. Csaba Tóth, PhD.
  paleontológ

 ODDELENIE ODBORNEJ SPRÁVY ZBIERKOVÝCH PREDMETOV

 • RNDr. Elena Martincová
  vedúca oddelenia
 • RNDr. Elena Martincová
  dokumentátorka
 • Mgr. Miloš Bačík, PhD.
  dokumentátor, knihovník
 • Mgr. Jakub Masarik
  kustód
 • Mgr. art. Miloš Packo
  konzervátor
 • Jana Packová
  konzervátorka
 • akademický maliar Jozef Dorica
  reštaurátor
 • Michaela Redlingerová
  dokumentátorka, technička
 • Eva Dusková
  dokumentátorka

PREZENTAČNÉ ODDELENIE

 • Mgr. Matúš Molitoris
  vedúci oddelenia
 • Mgr. Matúš Molitoris
  zástupca riaditeľa
 • Mgr. Martina Saktorová
  PR manažérka, lektorka
 • Mgr. Ivana Žačoková
  manažérka vzdelávania, lektorka
 • Mgr. Ľuba Oravcová
  kultúrna manažérka, lektorka
 • Mgr. Jana Šustrová
  výtvarníčka, lektorka
 • Jaroslava Dobrotová
  múzejná pedagogička, lektorka
 • RNDr. Dana Bardonová
  múzejná pedagogička, lektorka
 • Ing. Lesanka Blažencová
  múzejná pedagogička, lektorka
 • Mgr. Eva Smoleková
  grafička, lektorka
 • Silvia Redlingerová
  pokladníčka, lektorka
 • Jana Ďurová
  pokladníčka, lektorka
 • Petra Birasová
  pokladníčka, lektorka

 PREVÁDZKOVÉ ODDELENIE

 • Ing. Paulína Kubiňáková
  vedúca oddelenia
 • Ing. Paulína Kubiňáková
  ekonómka
 • Eva Donovalová
  účtovníčka
 • Janka Sihelská
  mzdová účtovníčka
 • Mgr. art. Katarína Borošová
  projektová manažérka
 • Boris Vigaš
  správca budov
 • Mgr. Jozef Donoval
  vodič, údržbár
 • Iveta Mazúchová
  upratovačka
 • Katarína Kožáková
  upratovačka
 • Jana Kožáková
  upratovačka